Predsjedništvo BiH: Institucije da učine sve za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije

Predsjedništvo BiH danas je u Sarajevu zadužilo nadležne institucije u BiH da u skladu sa svojim ustavnim ovlaštenjima preduzmu sve potrebne aktivnosti s ciljem dobijanja pozitivnog mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU i sticanje statusa kandidata za članstvo u EU.

Predsjedništvo BiH zadužilo je Savjet ministara da dostavi sveobuhvatan plan za djelovanje institucija BiH i entitetskih institucija u skladu s nadležnostima u cilju sprečavanja povećanog priliva migranata u BiH, saopšteno je iz Predsjedništva.

Na prvoj redovnoj sjednici u ovom sazivu Predsjedništvo je zadužilo Ministarstvo inostranih poslova da uputi protestnu notu Hrvatskoj zbog aktivnosti i postupaka Bezbjednosno-obavještajne agencije Hrvatske prema državljanima BiH prilikom njihovog boravka ili tranzita kroz Hrvatsku.

Predsjedništvo je danas prihvatilo poziv predsjednika Turske za zvaničnu posjetu predsjedavajućeg Milorada Dodika i članova Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i Željka Komšića Turskoj 2. maja.

Prihvaćen je i poziv za učešće na Samitu Pokreta nesvrstanih zemalja, koji će biti održan u Bakuu, u Azerbejdžanu, 25. i 26. oktobra ove godine, kao i poziv predsjednika Slovenije, Hrvatske i Albanije za učešće na sastanku lidera Brdo-Brioni procesa, 8. i 9. maja u Tirani.

Predsjedništvo BiH saglasno je da se BiH pridruži Deklaraciji o zaštiti škola i univerziteta tokom oružanih sukoba, koja je na osnovu inicijative Norveške usvojena 2015. godine.

Na današnjoj sjednici primljen je k znanju Izvještaj o implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja Aneks 1B, član četiri Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i radu Subregionalne konsultativne komisije u 2018. godini.

Predsjedništvo je primilo k znanju Informaciju Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa o sprovođenju Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme te Informaciju o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga BiH u inostranstvu za 2019. godinu.

K znanju je primljena i InFormacija o realizaciji zaključka s 51. Redovne sjednice Predsjedništva BiH u vezi sa analizom stanja i unapređenja sistema javnih nabavki u Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara u tehničkom mandatu, pri čemu je ovo ministarstvo zaduženo da nastavi s aktivnostima koje će doprinijeti poboljšanju sposobnosti i kapaciteta Ministarstva odbrane i Oružanih snaga, o čemu treba da dostave informaciju Predsjedništvu do 31. juna.

Predsjedništvo BiH primilo je k znanju izvještaj o radu Ministarstva odbrane za 2018. godinu, a usvojilo je i Godišnji izvještaj Centralne banke BiH BiH za prošlu godinu, kao i i Izvještaj o radu Agencije za osiguranje depozita BiH za 2018. godinu te Finansijski plan za 2019. godinu.

Danas je donesena Odluka o pokretanju postupka za zaključivanje Sporazuma o uzajamnom priznavanju akademskih kvalifikacija između zemalja zapadnog Balkana doktora medicine, doktora dentalne stomatologije, arhitekata i inženjera građevine.

Predsjedništvo BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva pravde o radu Komisije za pomilovanje u 2018. godini i odbilo četiri molbe za pomilovanje osuđenih lica.

Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o davanju odobrenja za zaključivanje više međunarodnih akata među kojima i akata usvojenih na sastanku ministara komunikacija zemalja zapadnog Balkana, održanog 25. aprila 2018. godine u Ljubljani te sporazuma o vladinom bezbjednosnom programu između Ministarstva komunikacija i transporta i Majkrosoft korporacije.

Izvor:(RTRS)

Ostavite komentar: