Zahtjev poslodavaca i Privredne komore: Vlada Srpske da suspenduje odluku o minimalcu

19.01.2024. | 13:48

Unija poslodavaca Republike Srpske i Privredna komora Republike Srpske uputile su inicijativu institucijama Republike Srpske za suspenziju Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu.

Zaključak je to sa njihovog ranije održanog zajedničkog sastanka o čemu su danas saopštenjem informisali javnost.

Ističu da su do ovog zaključka došli na zahtjev velikog broja poslodavaca čije poslovanje je ugroženo primjenom Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2024. godinu.

“Unija poslodavaca i Komora ukazuju da je u januaru nastavljen trend smanjenja obima narudžbi iz inostranstva, ugovori za 2024. godinu još nisu zaključeni, a spoljnotrgovinski partneri ne prihvataju bilo kakvu opciju povećanja cijena i mnogi najavljuju prebacivanje poslovanja u Federaciju BiH ili druge zemlje u okruženju zbog pogoršanja uslova poslovanja – najniža plata Republika Srpska 460 eura, FBIH 316 eura, Srbija 404 eura, Crna Gora 450 eura(oporeziva sa 15%)”, navodi se u saopštenju Unije udruženja poslodavaca.

Uvjeravaju da će se, ukoliko ne dođe do suspenzije Odluke o najnižoj plati, Republika Srpska suočiti sa značajnim smanjenjem broja zaposlenih u privredi, padom produktivnosti i konkurentnosti, rastom inflacije i neformalne ekonomije, zatvaranjem preduzeća, preseljenjem sjedišta i djelatnosti u FBiH i drugim negativnim efektima koji će ugroziti ekonomsku i socijalnu stabilnost Republike Srpske.

“Zajednički stav Unije i Komore je da se još uvijek mogu spriječiti katastrofalne posljedice koje prijete našoj ekonomiji, ali da je neophodno promptno djelovati i suspendovati primjenu Odluke o najnižoj plati, do pripreme promjena u zakonskom okviru koje će doprinijeti smanjenju opterećanja na privredu, povećanju primanja zaposlenih i povećanju javnih prihoda”, ističe se u saopštenju.

Kao jedan od zaključaka sastanka Skupštine Unije poslodavaca Republike Srpske i Upravnog odbora Privredne komore Republike Srpske održanog 16. januara 2024. godine navodi se i prijedlog za održavanje sastanka u najkraćem roku sa predsjednikom Republike Srpske sa ciljem iznalaženja rješenja za navedenu situaciju.