Poslanici glasali: Usvojen Strateški plan ruralnog razvoja BiH do 2027. godine

02.04.2024. | 18:32

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Strateški plan ruralnog razvoja BiH za period od 2023. do 2027. godine, što je preduslov za povlačenje sredstava iz programa EU.

Predlagač ovog okvirnog dokumenta je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

Poslanici su danas objedinjeno glasali i usvojili izvještaje o radu stalnih komisija Predstavničkog doma i zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine za prošlu godinu.

Na današnjoj sjednici usvojen je i izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2023. godinu, kao i zaključak kojim Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi zakon o poštama BiH, jer je trenutni, koji je donesen 2005. godine, zastario.

Usvojen je i izvještaj o radu Regulatorne komisije za električnu energiju BiH u 2023. godini.

Entitetske većine danas nije bilo za tri inicijative Šemsudina Mehmedovića kojim je tražio da se ukupno 15 institucija BiH obaveže da će obezbijediti odgovarajuću nacionalnu zastupljenost državnih službenika u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH.

Poslanici su danas usvojili inicijativu poslanika Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Savjet ministara da, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, omogući uplatu administrativnih taksi putem veb-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora.

Podršku je dobila i inicijativa Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od vlada Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, pripreme izmjene entitetskih i krivičnog zakona Brčko distrikta kojim će se kao posebno krivično djelo definisati “obijesna vožnja u drumskom saobraćaju”.

Za članove Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH Predstavnički dom imenovao je danas Tomislava Volarića, Tanju Andrić, Izu Raziju Mešević, Vjekoslava Čerkeza, Damira Šehanovića, Almu Čolo i Zorana Žužu.

Predstavnički dom imenovao je danas Gorana Orašanina u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Poslanici Miroslav Vujičić, Darjana Filipović i Rejhana Dervišević imenovani su danas u Privremenu zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta.

Poslanici su danas dali saglasnost za ratifikaciju Međunarodnog sporazuma između BiH i EU o učešću BiH u programu “Građani, jednakost, prava i vrijednosti”, kao i Sporazuma o grantu Povjereničkog fonda za Projekat jačanja pripravnosti i reagovanja na vanredne situacije između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.