Pomaka nema ni nakon 25 godina: Nadležni još ne shvataju ozbiljnost preporuka revizora

Iako mnoge institucije na nivou BiH nisu “od juče”, stanje je takvo da sistem internih kontrola i finansijske discipline nije u potpunosti zaživio, nadležni još ne shvataju ozbiljnost preporuka revizora, što i dalje ima za posljedicu nenamjensko trošenje novca i opravdanu sumnju u postupke javnih nabavki.

Na račun ministarstava, agencija, kancelarija, direkcija, instituta, kao i drugih institucija koje su formirane na zajedničkom nivou godinama idu brojne kritike, a za koje pojedinci imaju utemeljenje u izvještajima Kancelarije za reviziju i analizama koje na godišnjem nivou dostavljaju interni revizori iz samih institucija, te drugi koji tu oblast drže pod lupom.

Presjek prošlogodišnjeg stanja sažet je u izvještajima koji su usvojeni na posljednjoj sjednici Savjeta ministara BiH. Jedan od njih je Konsolidirani godišnji izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu, u kojem piše da se još blagi pozitivni pomaci u razvoju sistema ogledaju u sprovođenju formalnih, administrativnih radnji i aktivnosti koje se svode na sačinjavanje i popunjavanje obrazaca u vezi sa mapiranjem poslovnih procesa i izradom registra rizika.

“Još nema svijesti i razumijevanja o značaju i koristi od unapređenja internih kontrola. Mora se ozbiljnije pristupiti realizaciji preporuka i zaključaka Centralne harmonizacijske jedinice pri resoru finansija i trezora, interne revizije, Kancelarije za reviziju i Savjeta ministara”, istaknuto je u tom dokumentu.

Konstatovano je da većinu sistemskih smjernica revizori stalno navode u izvještajima, te da se značajan broj ponavljajućih preporuka odnosi na nedovoljan stepen razvoja sistema finansijskog upravljanja i kontrole, te interne revizije u institucijama BiH. Iz godišnjih podataka interne revizije, iz onih institucija u kojima je i uspostavljena, vidljivo je da je sačinjeno oko 100 izvještaja i dato više od 300 preporuka.

“Najveći broj preporuka se odnosi na unapređenje sistema i procesa javnih nabavki, obračuna plata i naknada plata, te naknada po osnovu troškova prevoza zaposlenih, kao i na unapređenje u oblastima koje su od strateškog značaja za institucije”zajednički je stav interne revizije.

Član Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH Mira Pekić ocijenila je da revizori temeljno urade svoj dio posla, ali da je problem na adresama na koje ispostavljaju zamjerke i preporuke. Dodala je da interne revizije imaju za cilj da uvedu trošenje budžetskih sredstava u zakonske okvire, te da ne bude bilo kakvog iskakanja, od postupaka javnih nabavki, do ugovora o djelu, raznih isplata i tako dalje.

“Iz godine u godinu, s druge strane, revizori daju gotovo iste preporuke i to za iste institucije. Dok god ne bude dobre volje i funkcionalnog sistema odgovornosti i sankcija, stanje neće biti bolje”, zaključila je ona, piše Glas Srpske.

Ostavite komentar: