Ozbiljna upozorenja iz Brisela: Nastavljaju se migracije stanovništva iz Bosne i Hercegovine

Evropska komisija je izrazila posebnu zabrinutost zbog nastavka migracije stanovništva iz BiH koja može dovesti do odliva radne snage s tržišta rada, te je naglasila potrebu da BiH ubrza svoj ekonomski razvoj i dostigne druge države zaključeno je na 4. sastanku Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku koji je održan u Briselu.

Konstatovano je da je BiH u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnosti da se nosi sa pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar EU.

– BiH je u 2018. godini ostvarila realni rast BDP od 3,6 posto, dok se u 2019. godini zbog slabljenja ekonomske aktivnosti u okruženju bilježi usporavanje ekonomskog rasta. Utvrđen je pozitivan trend rasta izravnih stranih investicija od 43 posto u prvoj polovini 2019. godine, dok je u prvih osam mjeseci tekuće godine zabilježen rast spoljnotrgovinskog deficita za oko 10 odsto . EU je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner i na njega se odnosi 2/3 ukupne vanjskotrgovinske razmjene BiH – navodi se u zaključcima.

Posvatiti ubrzanom unapređenju

Evropska komisija ocijenila je kako se BiH treba posvetiti ubrzanju i unapređenju procedura donošenja odluka u zemlji, poboljšanju poslovnog okruženja, kao i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih poduzeća. BiH treba usmjeriti posebnu pozornost na kvalitet obrazovanja i njegovu usmjerenost na potrebe tržišta rada i kvalitet fizičkog kapitala kao što je transportna i energetska infrastruktura.

Kako se dalje navodi, Evropska komisija je pozvala da se osigura održiva politička podrška i vlasništvo nad ekonomskim i socijalnim reformama kroz izradu akcijskog plana za implementaciju dokumenta zajedničke socio-ekonomske reforme 2019.-2022. godina. Komisija je, takođe, pozvala BiH da izradi i dostavi program ekonomskih reformi za razdoblje 2020. – 2022. godina.
Komisija je pozvala BiH da usvoji zakon o osiguranju depozita, a kako bi završila uspostavljanje okvira za sanaciju banaka u skladu s direktivama EU, te da do kraja godine pristupi Multilateralnoj konvenciji OECD o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima.

Poboljšati saradnju institucija

U oblasti statistike BiH treba poboljšati saradnju i koordinaciju među nadležnim institucijama, uspostaviti kompletan i konzistentan sistem nacionalnih računa, definirati NUTS III regije, te se pripremiti za naredni popis stanovništva kao i provesti popis poljoprivrede.

Predstavnici Europske komisije i institucija u BiH razgovarali su o ekonomskim dešavanjima u EU i BiH i pitanjima vezanim za makroekonomsku stabilnost, fiskalnu politiku, tržišnu ekonomiju, jačanje konkurentnosti, kretanje kapitala, finansijsku kontrolu i statistiku.

Pododbor za ekonomska i financijska pitanja i statistiku je jedno od zajedničkih tijela BiH i EU osnovanih u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju u svrhu praćenja njegove provedbe.

 

Izvor:(SrpskaInfo)

 Ostavite komentar: