Okvir 5,523 milijarde KM: Vlada Srpske utvrdila Prijedlog rebalansa budžeta

26.10.2023. | 17:07

Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Srpske čiji je okvir 5,523 milijarde KM i veći je za 140 miliona KM ili za 2,6 odsto nego planirani budžet.


Razlog za donošenje rebalansa proizilazi iz činjenice da je procjena izvršenja budžetskih prihoda i priliva za 2023. godinu veća od ukupnog iznosa planiranog budžetom Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U strukturi prihoda planiranih ovogodišnjim budžetom, došlo je do značajnijih odstupanja kod pojedinih vrsta prihoda. U Prijedlogu rebalansa navedeno je da će prihodi po osnovu doprinosa i poreza biti ostvareni u znatno većem iznosu od onoga koji je planiran budžetom za 2023. godinu.

Poreski prihodi iznose 3,8 milijardi KM, što je više za 44,6 miliona KM ili 1,2 odsto nego što je planirano ovogodišnjim budžetom. Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 266,2 miliona KM, što predstavlja uvećanje prihoda po ovom osnovu za 39,8 miliona KM ili 17,6 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2023. godinu.

Na pomenuti rast najvećim dijelom uticala je veća uplata po godišnjim prijavama, zatim rast najniže plate sa 650 KM na 700 KM od januara, rast broja zaposlenih, kao i rast plata u javnom i privatnom sektoru. Prihodi od indirektnih poreza biće ostvareni u znatno manjem iznosu od iznosa planiranog budžetom za 2023. godinu.

Od projektovanih ukupnih prihoda od indirektnih poreza, Prijedlogom rebalansa planirano je 1,857 milijardi KM sa ino dugom od 410,9 miliona KM, što predstavlja umanjenje za 50 miliona KM ili 2,6 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za ovu godinu.

Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u Prijedlogu rebalansa iznose 1,3 milijarde KM, što predstavlja uvećanje od 59,3 miliona KM ili 4,6 odsto u odnosu na ovogodišnji budžet Republike Srpske. Doznake na ime socijalne zaštite koje isplaćuju institucije obaveznog socijalnog osiguranja u Prijedlogu rebalansa iznose 1,614 milijardi KM, što je više za 4,5 odsto u odnosu na budžet za 2023. godinu.

Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz Budžeta uvećane su za dva odsto i iznose 376,1 milion KM. U okviru ove grupe rashoda, planirano je uvećanje doznaka za borački dodatak u iznosu od 20 miliona KM, u skladu sa izmjenom uredbe o boračkom dodatku kojom je omogućeno da svi kategorisani borci mogu ostvariti pravo na mjesečni borački dodatak.

U okviru ove grupe rashoda planirana su sredstva za pružanje finansijske pomoći nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, u iznosu od 57 miliona KM.

Finansiranje planirano u Prijedlogu rebalansa iznosi 1,260 milijardi KM, što je za 49,7 miliona KM više u odnosu na budžet za 2023. godinu.

Primici od dugoročnog zaduživanja su niži za 0,3 miliona KM i rebalansom iznose 1,079 milijardi KM, dok su primici od kratkoročnog zaduživanja viši za 52 miliona KM. Planirano je da na kraju 2023. godine kratkoročni dug iznosi 81,8 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova u Prijedlogu rebalansa budžeta iznose 988,3 miliona KM. Budžetski deficit koji je u usvojenom budžetu Republike Srpske za 2023. godinu planiran u iznosu od 261,2 miliona KM, Prijedlogom rebalansa je manji i iznosi 255,4 miliona KM.

Planirani budžetski deficit biće pokriven neto finansiranjem, odnosno razlikom između planiranih primitaka od finansijske imovine, zaduživanja i ostalih primitaka i izdataka za finansijsku imovinu, izdataka za otplatu duga i ostalih izdataka.

Uz Prijedlog rebalansa budžeta, Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici je usvojila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske, koji propisuje način izvršenja.