Okončana sjednica: Usvojen budžet Regulatorne komisije za energetiku

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je budžet Regulatorne komisije za energetiku Srpske za 2023. godinu u iznosu od 2,7 miliona KM.

Usvojeni su izvještaji Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2021. godinu, o radu Pravobranilaštva Srpske za tu godinu, te poseban izvještaj Ombudsmana za djecu – Pravo djeteta koje se nalazi u stanju socijalne potrebe na smještaj u ustanovu.

Parlament Srpske usvojio je izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske za 2021. godinu, izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o sprovedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2021, te godišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu.

Usvojen je izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2021. godinu, izvještaj o radu Komisije za žalbe za tu godinu, te informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU, sa prijedlogom mjera i aktivnosti realizovanih lani.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić okončao je rad druge redovne sjednice parlamenta Srpske.

Ostavite komentar: