Održana treća sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na trećoj redovnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu za 2019. godinu.

Sredstva u ukupnom iznosu od 4.700.000,00 KM, raspoređuju se na sljedeći način:

Predstavništvu u Republici Srbiji – Beograd 740.000,00 KM, Predstavništvu u SR Njemačkoj – Štutgart 380.000,00 KM, Predstavništvu u Ruskoj Federaciji – Moskva 920.000,00 KM, Predstavništvu u Kraljevini Belgiji – Brisel 610.000,00 KM, Predstavništvu u Izraelu – Jerusalim 300.000,00 KM, Predstavništvu u Republici Austriji – Beč 620.000,00 KM, Predstavništvu u SAD – Vašington 600.000,00 KM, Predstaništvu u Republici Grčkoj – Solun – 320.000,00 KM, Sredstva za osnivanje i rad novih predstavništava 210.000,00 KM.

U skladu sa članom 13. stav 3 Uredbe o uslovima za osnivanje i rad predstavništava Republike Srpske u inostranstvu i Pravilnikom o uslovima i načinu korišćenja budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske, odobravanje budžetskih sredstava za finansiranje rada predstavništava vrši se jedanput godišnje, na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a njihova doznaka vrši se mjesečno, odnosno u izuzetnim slučajevima kvartalno, u skladu sa prilivom sredstava u budžetu Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu prosvjete i kulture na Plan utroška sredstava za period 01.01 – 31.12.2018. godine, u ukupnom iznosu od 379.830,00 KM.

Ovom odlukom sredstva se raspoređuju na sljedeći način:

  • Tekući grantovi kulture za nacionalne manjine, u iznosu od 6.150,00 KM
  • Tekući grantovi kulture, u iznosu od 110.700,00 KM
  • Sredstva za razvoj filma, u iznosu od 60.000,00 KM
  • Tekući grantovi studentskim orgnaizacijama, u iznosu od 50.000,00 KM
  • Finansiranje projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću, u iznosu od 152.980,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesije, putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korišćenje HE „Foča“ na rijeci Drini.

Koncesija iz ove odluke dodijeliće se putem pregovaračkog postupka, a na osnovu ponude javnog preduzeća Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Predmet koncesije je izgradnja i korišćenje hidroelektrane „Foča” instalisane snage 44,15 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 175,8 GWh.

Planirana lokacija brane HE „Foča” je udaljena oko 1,6 km uzvodno od Foče i na oko 10 km nizvodno od lokacije brane „Buk Bijela”.

Ukupna vrijednost investicije za realizaciju predmetne koncesije, prema Studiji ekonomske opravdanosti iznosi 232.743.770,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korišćenje HE „Paunci“ na rijeci Drini.

Koncesija iz ove odluke dodijeliće se putem pregovaračkog postupka, a na osnovu ponude javnog preduzeća Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje.

Predmet koncesije je izgradnja i korišćenje hidroelektrane „Paunci” instalisane snage 43,21 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 166,9 GWh.

HE „Paunci” je locirana oko 10 km nizvodno od profila brane HE „Foča”, na stacionaži km​ 314+665 od ušća rijeke Drine u Savu. S lijeve strane pregradnog mjesta prolazi magistralni put Foča – Goražde.

Ukupna vrijednost investicije za realizaciju predmetne koncesije, prema Studiji ekonomske opravdanosti iznosi 246.434.580,00 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve, u iznosu od 195.000,00 KM, Ministarstvu prosvjete i kulture, za pomoć u snimanju istorijske drame „Kralj Petar I“ producentske kuće „Zillion film“ Beograd.

U zahtjevu producentske kuće „Zillion film“ Beograd, koja se obratila Vladi Republike Srpske, navodi se da su za okončanje ovog projekta od nacionalnog značaja potrebna sredstva u iznosu od 350.000 evra.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve u iznosu od 80.000,00 KM, u svrhu obezbjeđenja sredstava za sufinansiranje nabavke steonih junica u opštini Kalinovik.

Opština Kalinovik je dostavila zahtjev za sufinansiranje nabavke visokomliječnih junica, u iznosu od 80.000,00 KM. U zahtjevu se navodi da su sredstva potrebna sa sufinansiranje nabavke 33 rasne mliječne junice, po cijeni od 3.500,00 KM, s obzirom da poljoprivredni proizvođači opštine Kalinovik nisu platežno sposobni da nabavku finansiraju sopstvenim sredstvima.

U navedenom zahtjevu se takođe navodi da je namjera opštine Kalinovik da putem lokalnog Udruženja farmera organizuje revolving fond, gdje bi bila obaveza farmera, koji su dobili steonu junicu, da prvo žensko tele dodijele narednom korisniku, a u cilju dugoročnog poboljšanja rasnog sastava i produktivnosti po grlu.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava budžetske rezerve u iznosu od 50.000,00 KM, Republičkom sekretarijatu za vjere, za završetak započetih radova na spomen hramu posvećenom poginulim borcima u otadžbinskom ratu 1992-1995. godina u Stanarima.

 

(BL PORTAL)

 

Ostavite komentar: