Održana 30. sjednica Vlade Republike Srpske

Vlada Republike Srpske usvojila usvojila je danas, na 30. sjednici, održanoj u Banjaluci, Informaciju o projektnom dokumentu za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH.​

Vlada Republike Srpske je prihvatila Projektni dokument za izradu Strategije zaštite životne sredine/okoliša BiH (u daljem tekstu ESAP BiH), pripremljen od strane Štolkhomskog instituta za životnu sredinu (SEI).
Projektnom dokumentom je predviđeno da se izrade strategija Republike Srpske, strategija FBiH i strategija Brčko Distrikta, za period do 2030. godine, a objedinjene ove tri strategije činiće Strategiju zaštite životne sredine/okoliša za BiH za isti vremenski period.

Strategiju zaštite životne sredine za Republiku Srpsku, činiće strateški dokumenti predviđeni Zakonom o zaštiti životne sredine, i to strategije koje se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha, Zakonom o zaštiti prirode, te ažurirana strategija koja je donesena u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, dok će pored navedenih elemenata biti obrađene i oblasti koje se odnose na vode, hemikalije, buku, energetiku, klimatske promjene, upravljanje resursima (šume, ribarstvo, rude), i to u onom obimu u kojem to ovakav strateški dokument bude zahtijevao.
Proces izrade Strategija zaštite životne sredine/okoliša BiH koji je predložen u Projektnom dokumentu, metodološki podržava uvezanost različitih nivoa vlasti sa ciljem što bolje međusobne usklađenosti aktivnosti i mjera u oblasti zaštite životne sredine, čime će se postići sinergija u naporima na ostvarivanju dogovorenih ciljeva, ka ispunjenju međunarodnih obaveza, bez prenošenja ustavom propisanih nadležnosti.
Vlada Republike Srpske prihvatila je i Informaciju o projektnom dokumentu „Ekološki prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja otpadom“.

Vlada Republike Srpske donijela je Pravila o izmjeni Pravila plasmana za podršku finansijskom sektoru.
Predloženom izmjenom člana 8. Pravila plasmana sredstava za podršku finansijskom sektoru vrši se prilagođavanje kamatne stope za emisiju obveznica finansijskih institucija kretanjima kamatnih stopa na tržištu kapitala, kao i u sveukupnom finansijskom sektoru u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije, za period 01.01-30.09.2019. godine, u ukupnom iznosu od 306.922,59 KM.
Sredstva se raspoređuju na sljedeći način: tekući grantovi organizacijama i udruženjima izbjeglica i raseljenih lica, u iznosu od 30.901,48 KM; kapitalni grantovi za rješavanje problema interno raseljenih lica, u iznosu od 34.826,01 KM; kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Republiku Srpsku, u iznosu od 189.392,14 KM; kapitalni grantovi za finansiranje povratka u Federaciju BiH, u iznosu od 51.802,96 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije za utrošak novčanih sredstava, u ukupnom iznosu od 80.000,00 KM.
Sredstva su namijenjena za novčanu pomoć za izgradnju toplovodne mreže do izgrađenog višeporodičnog stambenog objekta u okviru Regionalnog stambenog programa u opštini Brod, u iznosu 40.000,00 KM i novčanu pomoć za završetak izgradnje puta Podgora-Gerovi u opštini Milići, u iznosu 40.000,00 KM.​

Ostavite komentar: