Održana 19. sjednica Vlade Republike Srpske

10.05.2019. | 16:09

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 19. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, po hitnom postupku.

Predloženim zakonom službeniku Sudske policije i policajcu u kazneno-popravnim ustanovama sa srednjom i višom stručnom spremom utvrđuje se pravo na dodatnu naknada u iznosu od 10% prosječne plate u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ostvarene u proteklom mjesecu jednako kao i za policijske službenike zaposlene u Ministarstvu unutašnjih poslova Republike Srpske.

Razlog donošenja doupune predmetnog zakona proizilazi iz potrebe da se izjednači status ovlaštenih službenih lica u institucijama pravosuđa Republike Srpske sa statusom policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova sa srednjom i višom stručnom spremom.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori inženjera poljoprivrede Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se iskustava stečena u njegovoj višegodišnjoj primjeni unaprijede i preciziraju pojedina rješenja radi očuvanja, unapređivanja i zaštite interesa i odgovornosti profesije. Istovremeno se prihvataju i rješenja prema kojima se postiže veći stepen usklađenosti rada Komore inženjera poljoprivrede sa drugim komorama, a posebno Veterinarskom komorom Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske danas je, s ciljem praćenja stanja u Republici Srpskoj uslijed najavljenih obilnih kišnih padavina, imenovala Tim koji čine: Anton Kasipović, potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar pravde, Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova i Siniša Karan, generalni sekretar Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zaključcima donesenim na Forumu o ćirilici i zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture da koordiniše i pokrene inicijativu za realizaciju zaključaka prema institucijama i ustanovama na koje se određeni zaključci odnose.
Zaključcima sa Foruma je, između ostalog, predviđeno da se utvrdi prostor službene i javne upotrebe pisma i da se službena upotreba izjednači sa upotrebom standardnog jezika – što znači da gdje god se upotrebljava standardni jezik, obavezna je i upotreba ćirilice.

Neophodno je u javnosti, posebno u obrazovnom sistemu, razvijati svijest o značaju ćirilice, odnjegovati ljubav prema tom pismu i kod korisnika stvarati navike njegove ne samo obavezne, nego i spontane upotrebe. Rad na podizanju jezičke i kulturne samosvijesti podrazumijeva saradnju vlasti i struke, ali i veća izdvajanja za razvoj nauke i podršku radu i aktivnostima Društva nastavnika srpskog jezika.

Da bi se postigli bolji rezultati u oblasti jezičke kulture, potrebno je pojačati nastavu srpskog jezika i književnosti, uvesti kao obavezne predmete srpskog jezika i srpske kulture na univerzitete, te osnažiti lektorska udruženja i lektorske službe.

Potrebno je takođe insistirati na jezičkim pravima Srba na cijeloj teritoriji BiH, jer ih ni deklarativno nema u Livanjskom, Posavskom, Zapadnohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Federaciji BiH, gdje je u ustavima tih kantona službeni jezik „hrvatski i bošnjački“, a službeno pismo – samo latinica.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o saradnji sa Britanskim savjetom i ovlastila ministra prosvjete i kulture da potpiše Memorandum o razumijevanju između Britanskog savjeta i Ministarstva prosvjete i kulture.

U saradnji sa Britanskim savjetom realizovan je pilot projekat „Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu“ u 15 osnovnih škola u Republici Srpskoj a svaka škola učesnica u projektu dobila je po 30 mikrobit računara. U okviru realizacije ovog projekta obučeno je 150 nastavnika informatike, matematike, fizike i srodnih oblasti. Cilj ovog programa je unapređenje vještina kritičkog razmišljanja pri rješavanju problema i povećanje digitalne pismenosti kako kod nastavnika, tako i kod učenika.

Projekat „Škole za 21. vijek na Zapadnom Balkanu“ doprinosi unapređenju i modernizaciji nastavnog procesa u oblasti informacionih tehnologija, kao i jačanju ključnih vještina i vještina kodiranja kod učenika uzrasta od 10 do 15 godina kroz nastavne i vannastavne aktivnosti. Takođe, pruža doprinos usavršavanju rada nastavnog osoblja, u skladu sa razvojem savremene informacione tehnologije i unapređenja njene primjene u nastavi.

Vlada Republike Srpske usvojila je Nacrt strategije za unapređenje i razvoj volontiranja u Republici Srpskoj (2019 – 2023. godina).
U Strategiji je akcenat stavljen na razvoj lokalnih volonterskih servisa i promociju i razvoj volontiranja među srednjoškolcima, a kao novi strateški cilj definisano je volontiranje u zajednici, koje se odnosi na unapređenje međugeneracijske solidarnosti putem volontiranja, zatim na doprinos volontiranja razvoju preduzetničkih vještina, te uključivanje privatnog sektora u podršku razvoju volontiranja kroz korporativno volontiranje.

Generalni cilj Strategije, pružanje podrške održivosti, unapređenju i razvoju volontiranja u Republici Srpskoj, biće ostvaren kroz pet prioritetnih strateških ciljeva: unapređenje pravnog okvira, volonterska infrastruktura, razvoj volontiranja u formalnom i neformalnom obrazovanju, volontiranje u zajednici i promocija volontiranja.