Održana 15. sjednica Vlade Republike Srpske

03.04.2019. | 14:29

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 15. sjednici u Banjaluci, Izvještaj o radu i izvršenju Finansijskog plana-Budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 01.01.-31.12.2018. godine.

Zaključno sa 31.12.2018. godine, Fond solidarnosti odobrio je ukupno 74 zahtjeva za liječenje djece u inostranstvu. Radi se o 64-oro djece, jer je za nekoliko djece liječenje produžavano po nekoliko puta.

Za liječenje djece u inostranstvu Fond solidarnosti je uplatio 1.541.972 KM. Djeca su upućivana u zdravstvene ustanove u Njemačkoj, Španiji, Austriji, Italiji, Švajcarskoj, Belgiji, Rusiji, Sloveniji i Turskoj. Najveći broj zahtjeva se odnosio na genetska ispitivanja (44 odobrena zahtjeva) dok su na liječenje djeca upućivana zbog tumora, leukemija, teških ortopedskih anomalija, bolesti oka i drugih oboljenja.
Najveći iznos Fond solidarnosti je odobrio za transplantaciju koštane srži u Njemačkoj i to oko 240.000 eura. Komisija za dodjelu sredstava se do sada sastala ukupno 24 puta i na svojim sjednicama je odlučivala o pristiglim zahjtevima za liječenje djece u inostranstvu.
Na dan 31.12.2018. godine u proceduri se bilo 12 zahtjeva za odobravanjem sredstava za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu. Zahtjevi se rješavaju u zakonom predviđenom roku, s tim da ukoliko se radi o hitnim liječenjima procedura se okonča i u znatno kraćem roku.
Na računima Fonda solidarnosti na dan 31.12.2018. godine, nalazilo se 6.018.220 KM.
Stanje na računima je dostupno na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (u meniju Fonda solidarnosti – https://www.zdravstvo-srpske.org/fond-solidarnosti/stanje-na-racunu.html) i svakodnevno se ažurira. Na sajtu su dostupni i kompletni izvodi iz banaka kako bi javnost imala uvid u sve uplate i isplate iz Fonda solidarnosti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog Zakona o radio-amaterizmu u Republici Srpskoj.
Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u činjenici da ne postoji važeći propis koji na jedinstven način uređuje oblast radio-amaterizma u Republici Srpskoj. Donošenje Zakona o radio-amaterizmu Republike Srpske je stvarna potreba da se sistemski uredi opšti interes, kao i obaveze i ovlašćenja Saveza radio-amatera Republike Srpske i radio-amaterskih klubova, postupanje radio-amatera i radio-amaterskih klubova u vanrednim situacijama, kao i druga pitanja od značaja za radio-amaterizam.
Imajući u vidu važnost radio-amatera u sistemu zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, te činjenicu da oni čine važnu komponentu u radio-mreži za vanredne okolnosti, uređenost ove oblasti je od značaja za Republiku Srpsku.
Najznačajnije razlike između Nacrta i Prijedloga ovog zakona, koje su rezultat skupštinske rasprave, ogledaju se u tome da je dopunjena odredba kojom se uređuju dužnosti Savezu radio-amatera Republike Srpske na način da se prilikom angažovanja tehničke opreme za radio-veze omogući da tom opremom upravlja radio-amater vlasnik ili njen korisnik. Pored navedenog, dopunjena je odredba kojom se uređuje polaganje stručnog ispita za rad na radio-stanicama, tako da se ovaj ispit polaže po jedinstvenom planu i programu koji donosi Savez, a u skladu sa međunarodnim pravilima iz ove oblasti.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i građenju.
Zakon o uređenju prostora i građenju je sistemski zakon kojim se prvenstveno uređuje oblast planiranja prostora i građenje, te postupci i procedure izdavanja građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte.
Izmjenama Zakona o uređenju prostora i građenju pristupilo se kako bi se stvorio pravni osnov za uvođenje jednošalterskog sistema i e‐građevinske dozvole. Cilj uvođenja takvih modela izdavanja dozvola je uspostavljanje savremenih standarda kako bi proces prostornog planiranja i izdavanja građevinskih dozvola bio brži, jednostavniji i transparentniji. Ove reformske aktivnosti obuhvataju i smanjenje broja dokaza i formalnosti koje je investitor do sada bio dužan dostaviti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, odnosno saglasnosti javnih preduzeća i drugih nosioca javnih ovlašćenja na glavni projekat koje se daju na osnovu posebnih zakona.
Pored navedenog, razlog za pristupanje izradi izmjena i dopuna Zakona o uređenju prostora i građenju je i stvaranje pravnog osnova za donošenje akata u cilju unapređenja oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu, a čija obaveza donošenja proizlazi iz odluka Energetske zajednice, odnosno čije donošenje je određeno propisima Evropske unije koji se preuzimaju u pravni sistem Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt Zakona i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima.
Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima sadržan je u potrebi za poboljšanjem određenih zakonskih rješenja, kao i radi ustanovljenja novih rješenja, a sa ciljem preventivnog djelovanja i cjelishodnije primjene Zakona u praksi.
Naime, ukazala se potreba za jasnijim definisanjem pojedinih policijskih ovlašćenja, nadležnosti direktora, dodatno angažovanje posebnih jedinica, kao i povećanje nivoa zaštite informaciono-komunikacionih struktura i uspostava sistema elektronskog poslovanja sa građanima.
Zbog različitih bezbjednosnih izazova, Zakonom se utvrđuju formalno-pravni uslovi za uspostavljanje rezervnog sastava policije. To će svakako doprinijeti podizanju bezbjednosti na viši nivo. Propisano je da će policija rezervnog sastava imati ista ovlašćenja kao i policijski službenici redovnog sastava u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima, a sve sa ciljem kako bi policijski službenici rezervnog sastava policije, zajedno sa policijskim službenicima redovnog sastava, mogli obezbijediti maksimalni nivo bezbjednosti lica i imovine, naročito u periodu kada se očekuje povećanje intenziteta migrantske krize.
Takođe, pomjerena je starosna granica za zapošljavanje policijskih službenika s ciljem podmlađivanja kadra u Ministarstvu, a stvoreni su i formalno-pravni uslovi za uspostavljanje sistema zaštite informaciono-komunikacione strukture, kao i za elektronsku komunikaciju Ministarstva unutrašnjih poslova sa građanima.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o investicionom grantu Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – interkonekcija Hrvatska „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci“ izmeđi Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
Strateškim dokumentima u Republici Srpskoj definisani su prioriteti u izgradnji putne infratsrukure, pa tako i izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci na Mediteranskom koridoru (R2a). Bosna i Hercegovina je dobila bespovratna sredstva (WBIF) u iznosu 6,8 miliona Evra za realizaciju ovog projekta. Sporazum o investicinom grantu Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina – interkonekcija Hrvatska „Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci“ između BiH i Evropske investicione banke potpisan je 13.03.2018. godine.
Za prenos navedenih novčanih sredstava neophodno je potpisati Supsidijarni sporazum između BiH i Republike Srpske. U navedeni sporazum ugrađeni su prijedlozi Ministarstva finansija i Ministarstva saobraćaja i veza.

Vlada je danas ovlastila ministara saobraćaja i veza Neđo Trninić da potpiše Supsidijarni sporazum.

Vlada Republike Srpske donijela je zaključak kojim se daje saglasnost za nastavak pregovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za odobravanje kredita u iznosu od 150.000.000,00 evra, za izgradnju autoputa na koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu (obilaznica oko Doboja).

Kreditna sredstva namijenjena su za izgradnju autoputa na koridoru Vc, kroz Republiku Srpsku, od petlje Rudanka (Kostajnica) do Karuša/entitetske granice na jugu (obilaznica Doboj), uključujući izgradnju dva velike tunela: Putnikovo brdo 1 i Putnikovo brdo 2 (ukupne dužine preko 2 km), izgradnju mosta preko rijeke Bosne od oko 330 metara, vijadukta dužine od oko 290 metara, te lokalnih puteva i usluga nadzora.
Planirano je da radovi na ovoj dionici započnu u naredne tri godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji nove faze Projekta oporavka od poplava u Republici Srpskoj, koji realizuje UNDP u BIH, a usmjeren je na trajno stambeno zbrinjavanje i ekonomsko osnaživanje žrtava poplava i klizišta iz 2014. godine u Republici Srpskoj.

Projektom upravlja Projektni odbor u koji je Vlada Republike Srpske imenovala svog predstavnika.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 7.701.524,88 EUR. Evropska unija je 2017. godine sa UNDP-om zaključila

Sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije radi realizacije nove faze Projekta oporavka od poplava, te odobrila Republici Srpskoj donatorska sredstva u iznosu od 6.800.000,00 EUR ili 88,29% vrijednosti Projekta. Sufinansiranje Vlade Republike Srpske iznosilo je 1.300.000,00 KM, a preostala sredstva od 463.229,40 KM treba da obezbijede jedinice lokalne samouprave uključene u Projekat.

Realizacija Projekta počela je u septembru 2017. godine i planirano je da traje do februara 2020. godine.
U realizaciju projekta uključene su 24 jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj: Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Doboj, Donji Žabar, Gradiška, Jezero, Kostajnica, Laktaši, Lopare, Modriča, Novi Grad, Petrovo, Prijedor, Prnjavor, Šamac, Šekovići, Šipovo, Srbac, Teslić, Ugljevik, Vlasenica i Zvornik.

Projekat se realizuje kroz dvije komponente:

  • – stambeno zbrinjavanje – za 590 domaćinstava (izgradnja 185 novih objekata i sanacija 405 objekata), i
  • – ekonomsko osnaživanje kroz tri paketa pomoći (poljoprivreda, samozapošljavanje i razvoj preduzetničke aktivnosti) – za 345 domaćinstava, kao dodatna podrška korisnicima koji su uključeni u program stambenog zbrinjavanja kako bi obezbijedili održive i stabilne izvore prihoda.

Do sada je po komponenti stambeno zbrinjavanje odabrano svih 590 korisnika. Zaključeni su radovi sa izvođačima za izgradnju 127 objekata, od čega je 40 objekata završeno, 42 objekta su u fazi izgradnje, a radovi na izgradnji 45 objekata treba da počnu, dok za izgradnju 12 objekata u toku procedura javnih nabavki. Za sanaciju 268 objekata zaključeni su radovi sa izvođačima, od čega je završena sanacija 154 objekta, za 106 objekata radovi su u toku, a sanacija 8 objekata treba da počne.

Nakon sveobuhvatne analize potreba u okviru 590 odabranih korisnika za stambeno zbrinjavanje odabrano je 125 korisnika za dodatnu podršku u oblasti ekonomskog osnaživanja (104 u okviru paketa pomoći za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, 3 iz oblasti podrške pri samozapošljavanju i 18 u okviru paketa pomoći za prekvalifikaciju u cilju zapošljavanja u privatnom sektoru), što iznosi 36% planiranih korisnika za ovu vrstu podrške.

Zbog manjeg broja korisnika komponente ekonomskog osnaživanja na ovoj komponenti ostaće oko 800.000,00 EUR i stav Projektnog odbora je da se navedena sredstva preusmjere na komponentu stambeno zbrinjavanje, što će omogućiti povećanje broja korisnika ove komponente kroz aktiviranje rezervnih lista, ali i zahtijevati produženje trajanja realizacije Projekta sa 30 na 40 mjeseci. UNDP u BiH će uputiti donatoru zahtjev za zaključivanje aneksa ugovora kojim bi se regulisala ova pitanja.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju članova Organizacionog odbora za obilježavanje parastosa i pomena žrtvama zločina-genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.
Parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida iz II svjetskog rata u Donjoj Gradini održaće se 5. maja 2019. godine.
Akademija posvećena svim jasenovačkim žrtvama održaće se 4. maja. 2019. godine, u sali Kulturnog centra u Kozarskoj Dubici, u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o sredstvima potrebnim za realizaciju projekta „Nauči se čovječe“.

Vlada je zadužila Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo finansija da obezbijede sredstva za realizaciju projekta „Nauči se čovječe“ u iznosu od 150.000,00 KM.
Projekat JP Radio Televizije Republike Srpske „Nauči se čovječe“ će biti realizovan u vidu takmičenja, odnosno TV kviza u kojem će učestvovati učenici 32 osnovne škole u Republici Srpskoj, a koji će se snimati u studiju JP Radio Televizija Republike Srpske.
Opšti cilj projekta je produkcija edukativnog, zanimljivog, kulturno i istorijski afirmativnog programa za djecu i mlade u kome oni aktivno učestvuju i koji unapređuje njihova znanja i kulturne navike. Kroz zabavan način razvija se takmičarski duh kako kod mladih tako i kod starije generacije, usvajaju nova znanja i utvrđuje naučeno.

Republički pedagoški zavod, kao stručna institucija, bi se uključio u realizaciju navedenog kviza kroz izradu pitanja na osnovu Nastavnog programa za osnovno vaspitanje i obrazovanje.​

Oznake: Sjednica, Vlada RS