Održana 11. sjednica Vlade Republike Srpske

07.03.2019. | 13:49

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas, na 11. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, po hitnom postupku.

Predmetnim zakonom propisuje se da policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom pripada dodatna naknada u iznosu od 10% prosječne plate u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ostvarene u proteklom mjesecu.

Vlada Republike Srpske usvojila je Odluku o sufinansiranju ishrane i smještaja redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda prema kojoj će za ove namjene biti izdvojeno 4.310.000 KM u 2019. godini.
Pomenutom odlukom, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo sufinansira smještaj 1,50 KM i ishranu 3,50 KM po studentu dnevno.
Ova odluka odnosi se i na studente smještene u JU „Dom učenika Bijeljina“ u Bijeljini.
Javnoj ustanovi Studentski centar ”Nikola Tesla” Banja Luka odobrava se do 25 odsto dodatnih sredstava u odnosu na iznos predviđen za sufinansiranje ishrane zbog dodatnih troškova ishrane studenata koji nisu smješteni u Studentskom centru.
Za sufinansiranje ishrane i smještaja redovnih studenata u ustanovama studentskog standarda od 2005. godine Vlada Republike Srpske izdvojila je ukupno 45.364.922 KM.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju u vezi sa Nacrtom sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.
Vlada Republike Srpske podržava tekst Nacrta sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim telekomunikacijskim mrežama u regionu Zapadnog Balkana.
Zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske da, Ministrastvu komunikacija i transporta BiH dostavi mišljenje po pitanju predloženog nacrta sporazuma.
Zadužuju se Ministarstvo saobraćaja i veza da u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske o ovim zaključcima informiše Savjet ministara BiH.
Potpisivanjem ovog Sporazuma će se ostvariti višestruke koristi za korisnike usluga mobilnih komunikacija. Korisnici mobilnih javnih komunikacionih mreža prilikom boravka u zemljama potpisnicama Sporazuma, moći će koristiti usluge rominga po znatno nižim cijenama nego što je to danas, odnosno pod istim uslovima koje imaju i građani u zemljama članicama Evropske unije. Za očekivati je da će sniženje cijena rominga doprinijeti ne samo nesmetanom funkcionisanju zajedničkog tržišta, nego i povećanju zahtjeva za uslugama mobilnih komunikacija, što u krajnjem cilju doprinosi postizanju većeg stepena razvoja ovog tržišta u svim zemljama, pa i u BiH.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o osnivanju “HE Foča i HE Paunci” društva sa ograničenom odgovornosšću za proizvodnju i prodaju električne energije Foča.
Osnivač Društva je Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje. Društvo se osniva kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o usvajanju Okvirnog plana obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 2019-2022. godine.
Sastavni dio ovog Okvirnog plana je Akcioni plan za provođenje Okvirnog plana obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godine. Za provođenje Okvirnog plana obuke zaposlenih u republičkim organima uprave Republike Srpske za period 2019 – 2022. godine zadužuje se Agencija za državnu upravu Republike Srpske.

 

Oznake: Sjednica, Vlada RS