Odbijena žalba Radovana Karadžića na doživotnu robiju

03.04.2019. | 14:04

Mehanizam međunarodnih krivičnih sudova (MMKS) odbio je žalbu Radovana Karadžića, osuđenog za ratni zločin, koju je uložio na presudu o doživotnoj kazni zatvora koja mu je izrečena 20. marta.

Predsjednik MMKS Karmel Agius u svojoj odluci navodi da ne postoji pravna osnova u Statutu i Pravilniku za Karadžićevo ulaganje žalbe presudu, zbog čega je odbio ovaj zahtjev.

U žalbi, koju je potpisao Karadžićev advokat Peter Robinson, navodi se da je dvotrećinska većina u presudi napravila grešku tako što je prekršila pravo Karadžića na žalbu kada je donijela odluku o izricanju doživotne kazne, umjesto da pitanje o prikladnoj kazni vrati Sudskom vijeću.

U tekstu se navodi da je većina pogriješila jer nije predstavila razumno mišljenje prilikom donošenja odluke o doživotnoj kazni, kao što u obzir nije uzela praksu donošenja presuda u bivšoj Jugoslaviji, prenosi SrpskaInfo.

Karadžić je 20. marta pravosnažno osuđen pred Mehanizmom za međunarodne krivične tribunale na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, te zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.