Od danas u FBiH na snagu stupaju ove naredbe i preporuke

Od danas na snagu stupa nekoliko naredbi i preporuka koje je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio u petak.

Između ostalog, naređuje se štabovima da u saradnji sa kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 24:00 sati.

Krizni štab je takođe naredio striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Takođe, naređuje se inspekcijama kontinuirano kontrolisanje provođenja naredbe vezane za preporuke Zavoda za javno zdravstvo.

Traži se od uprava policije i mjerodavnih tužilaštava brzo postupanje po podnesenim krivičnim prijavama. Takođe, naređuje se kriznim štabovima da na osnovu procjene podnesu zahtjev policijskim organima za zabranu održavanja svakog onog skupa za kojeg procijene da bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi.

Naređuje se kriznim štabovima da u saradnji sa ministarstvima osiguraju obustavu posjeta u ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavaju i smještaju starije osobe, kao i u drugim ustanovama na području kantona što uključuje i obustavu izlazaka štićenika iz ovih ustanova.

Zadužuju se kantonalne i opštinske inspekcije da Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva dosatavljaju izvještaje o pojačanom inspekcijskom nadzoru svih inspekcija, a u cilju kontrole provođenja naređenih mjera i sprječavanja širenja COVID-19 na području svoje jurisdikcije, prenosi Klix.ba.

Dozvoljava se kantonalnim štabovima uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno opštini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

Ostatak naredbi, ali i preporuke možete pročitati na ovom linku.

 

 

Ostavite komentar: