Novina iz CIK-a: Aktivna interaktivna elektronska aplikacija

Centralna izborna komisija (CIK) BiH izradila je aplikaciju e-birackiodbor s ciljem pomoći i podrške izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica prilikom obuke članova biračkih odbora i njihovih zamjenika na izborni dan i tokom pakovanja i dostave izbornog materijala.

Aplikacija je multimedijalna i u njoj je dostupan prilagođeni video i tekstualni materijal CIK-a.

Članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici korištenjem aplikacije mogu jednostavno i brzo doći do svih detalja u vezi sa radom biračkih odbora, saopšteno je iz Komisije.

Cilj je da se poveća znanje članova biračkih odbora i njihovih zamjenika o njihovim pravima i obavezama na biračkom mjestu. To se postiglo i stvaranjem interaktivne elektronske aplikacije koja se može koristiti na mobilnom telefonu ili tabletu, ističu u CIK-u.

Projekat izrade i aktiviranja aplikacije e-birackiodbor realizovalo je Udruženje izbornih zvaničnika u BiH u okviru malog granta Komisije za demokratiju (Democracy Commission Small Grant – OPA).

Aplikacija je dostupna na stranici https://ebirackiodbor.cik.ba, kao i na stranici https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eBirackiOdbor&hl=en&gl=US.

Ostavite komentar: