Nova provjera postupaka javnih nabavki potvrdila stare navike u BiH: Zakon drže u drugom planu

Važeći Zakon o javnim nabavkama u BiH, iako je zemlja pod velikim pritiscima da ga izmijeni i uskladi sa direktivama EU, i dalje u mnogim postupcima ostaje u drugom planu, jer brojni ugovorni organi nastoje da poslove zaključuju kako njima pogoduje, a ne kako to pravila nalažu.

Nedostaci u sektoru javnih nabavki u BiH pobrojani su u novom izvještaju o praćenju postupaka tokom 2021, koji je pripremila i u fazu konsultacija na zajedničkom nivou uputila Agencije za javne nabavke. Cilj praćenja je utvrđivanje stanja, radi identifikacije nepravilnosti koje ugovorni organi ponavljaju i preduzimanja mjera za unapređenje sistema, u okviru kojeg je, godišnje na desetine hiljada ugovorenih poslova.

Nadležni u agenciji su lani pratili netransparentne postupke nabavki, posebno pregovaračkog, bez objave obavještenja, odnosno “ugovore u četiri oka”, najpodložnije za zloupotrebe i korupciju, a čiji je broj znatno veći zbog hitnih poslova za koje se ukazala potreba tokom pandemiji korone.

– U BiH je lani zaključeno 1.239 ugovora i okvirnih sporazuma, putem tog pregovaračkog postupka, što je manje u odnosu na 2020. i 2019. Međutim, iako je zaključen manji broj ugovora, vrijednosno je utrošeno više javnih sredstava nego tokom prethodne dvije godine. Jedan od razloga je poremećaj u prometu robe, usluga i radova zbog pandemije, ne samo na tržištu BiH, već globalno – kazali su u agenciji, navodi “Glas Srpske”.

Analiza je potvrdila slabosti u ugovornim organima koje ponavljaju iz godine u godinu, među kojima su nepostojanje internih akata, činjenica da u komisije za javne nabavke nadležni imenuju zaposlene samo kako bi se zadovoljila forma, a ne stvarni zahtjevi.

– Planovi nabavki su nepregledni i otežan im je pristup na internetu, a uz to evidentno je nedostavljanje izvještaja o okončanom postupku – piše u izvještaju agencije.

Dostavljanje izvještaja nakon okončanog postupka javne nabavke je, kako su naglasili, zakonska obaveza, koja za sobom povlači i kaznu, ako ne bude ispoštovana, a utiče i na tačnost podataka u informacionom sistemu “E-nabavke”, koji su od značaja za proces pridruživanja BiH u EU.

Agencija je, prema dostupnim podacima, lani podnijela ukupno 51 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nakon što je, tokom provjera, utvrđeno da je u nekoliko predmeta prekoračen vrijednosni razred za određenu vrstu postupka nabavke, sproveden postupak bez objave obavještenja, iako nisu bili ispunjeni uslovi za primjenu tog postupka, ali i zbog dijeljenja nabavke s ciljem izbjegavanja primjene odgovarajuće vrste postupka.

– Najviše prekršaja, u 24 slučaja, je pokrenuto jer ugovorni organi nisu dostavili izvještaje za nabavke većih vrijednosti ili nisu dostavili izvještaje za više okončanih postupaka nabavke – potvrđeno je u ovoj agenciji.

Uz to, kroz praćenje postupaka, u dva slučaja postojala je osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo te su predmeti dostavljeni tužilaštvima na nadležnost.

Revizija

Dio izvještaja je posvećen mišljenjima Kancelarije za reviziju na nivou BiH. Evidentno je da postoji određeni napredak u prihvatanju preporuka revizije, ali kako je istaknuto, još postoje problemi koji se ponavljaju i koji u određenim situacijama zavise i od eksternih faktora, odnosno nisu rezultat pogrešnih postupanja ugovornih organa. Posebnu pažnju treba, prema stavovima, skrenuti na pojedine nabavke koje sprovode bez praćenja propisanih postupaka i procedura.

 

 

Ostavite komentar: