Nije bilo entitetske većine: Bez podrške Prijedlogu zakona o spoljnim poslovima BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH nije danas usvojio Prijedlog zakona o spoljnim poslovima BiH.

Za ovaj zakonski prijedlog, u prvom čitanju, nije bilo entitetske većine, a za su glasala 23 poslanika, 12 je bilo protiv, dok su tri bila suzdržana.

Predlagač je u obrazloženju naveo da se ovim zakonskim prijedlogom uređuje način obavljanja spoljnih poslova, međusobni odnosi organa na nivou BiH u vršenju spoljnih poslova, nadležnost i djelokrug Ministarstva inostranih poslova, organizacija Ministarstva i diplomatsko-konzularnih predstavništava, diplomatska i konzularna zvanja i uslovi i način njihovog sticanja, te druga pitanja u vezi sa radnopravnim statusom zaposlenih u Ministarstvu.

Entitetske većine nije bio ni za Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, čiji je predlagač Savjet ministara, a za koji je poslanik SNSD-a u ovom domu Milorad Kojić istakao da se njime diskredituje uloga parlamenta pri zaključivanju ugovora.

Poslanici su danas usvojili izvještaj o stanju radijacione i nuklearne bezbjednosti za 2022. godinu, čiji je podnosilac Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost, a u kojem se, između ostalog, navodi da ni u prošloj godini nije riješen najveći nedostatak u BiH u ovoj oblasti, a to je uspostavljanje centralnog skladišta radioaktivnog materijala.

Na današnjoj sjednici usvojena je inicijativa poslanika Šemsudina Mehmedovića kojom traži da se pokrene postupak izmjene pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH, s ciljem da se briše član kojim se reguliše korištenje službenog vozila 24 časa.

Poslanici nisu podržali Mehmedovićevu inicijativu o pokretanju postupka izgradnje muzeja za stradale Bošnjake. Za ovu inicijativu nije bilo entitetske većine, kao ni za inicijativu poslanika Aide Baručije, Sabine Ćudić i Predraga Kojovića koja se odnosi na potrebu donošenja dopune Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja u BiH kojom bi bila regulisana upotreba električnih romobila i sličnih vozila.

Predstavnički dom dao je podršku inicijativi Darka Babalja kojom od Ministartva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa traži informacije o uvozu svinja na područje Semberije u ovoj godini.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas odluku kojom Jasmina Imamovića, Snježanu Novaković Bursać, Marinu Pendeš, Davorku Topić Stipić, Gorana Krivića i Aidu Dagudu imenuje u ad hok komisiju Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje postupka imenovanja Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

Poslanici su danas dali saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o ekonomskoj saradnji BiH i Sjeverne Makedonije, čime je redovna sjednica završena.

Ostavite komentar: