Nešić kategoričan: Nadležne institucije da zaustave otimačinu srpske imovine u FBiH

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić pozvao je nadležne institucije i međunarodnu zajednicu da zaustave otimačinu srpske imovine u Federaciji BiH /FBiH/ kroz netransparentnu harmonizaciju zemljišnoknjižnih listova.

Nešić je upozorio da Srbi porijeklom iz FBiH ostaju bez ikakvog prava na svoju imovinu, a da o tome nisu ni obaviješteni, iako je ovo neprikosnoveno ljudsko pravo zagarantovano ustavom, saopšteno je iz DNS-a.

“Princip otimačine odvija se podmuklo i netransparentno jer se pozivi za upis vlasništva objavljuju samo u službenom glasniku FBiH i putem pojedinih federalnih medija koji nisu dostupni Srbima. Ko se ne prijavi u roku od 60 dana i dokaže da je zemlja njegova, ostaje bez svoje vjekovne imovine”, naveo je Nešić. On je istakao da je 3.800 Srba iz FBiH zatražilo pomoć jer im je u procesu harmonizacije jednostavno oteta nepokretna imovina i prepisana na neku od lokalnih zajednica u ovom entitetu.

“Većina Srba koji su rođeni u FBiH, danas živi rasijana od Srbije do Amerike i Australije. Niti su u mogućnosti da vide poziv, niti mogu tek tako lako doći iz Amerike ili Australije”, rekao je Nešić.

On je naveo da je najviše srpske imovine oteto na području Sarajeva, Bihaća i Mostara.

“Vlasti FBiH svjesno i namjerno, putem različitih mehanizama i institucija, prvenstveno sudova, kroz različite postupke i pozive na različitu sudsku praksu, doprinose da veliki dio imovine Srba sumnjivim radnjama pripadne drugim licima, najčešće onima koja su je koristila nakon rata”, tvrdi Nešić.

On je napomenuo da Bošnjaci i Hrvati nemaju ovakav problem u Republici Srpskoj, koja vlasnike zemlje lično obavještava pisanim putem o procesu harmonizacije zemljišnih knjiga.

“Toliko o demokratiji i transparentnosti federalnih vlasti koje na ovaj perfidan i podmukao način nastavljaju politiku etničkog čišćenja i protjerivanja, zatirući sve što je srpsko u FBiH”, rekao je Nešić.

Ostavite komentar: