Nastavak disciplinskog postupka: Suspendovana zamjenica glavnog tužioca BiH

Suspendovana zamjenica glavnog tužioca BiH Diana Kajmaković bila je koordinator tima za rad na “Skaj” i “Anom” predmetima, potvrdili su svjedoci u nastavku disciplinskog postupka koji se protiv nje vodi.

Bojana Jolović, koja u Tužilaštvu radi od 2020. godine, navela je da Kajmakovićevu poznaje od novembra 2022. godine kada je počela bliže sarađivati sa njom i da su imale korektnu saradnju dok je bila rukovodilac Odjela, prenosi Birn.

Jolovićeva je ispričala da je sredinom 2021. počela priča o formiranju tima za rad na predmetima “Skaj” i “Anom”, nakon čega je šest-sedam tužilaca uključeno u formirani tim.

Ona je rekla da je Kajmakovićeva, dolaskom na funkciju šefa Odjela za organizovani kriminal i korupciju, bila i koordinator tog tima.

“Nije bilo formalno dogovoreno, ali na sastanku je dogovoreno da preko nje ide koordinisanje tima”, istakla je Jolovićeva.

Ona je navela da su se svi predmeti dijelili putem Sistema upravljanja predmetima /CMS/, ali su izvještaji donošeni Kajmakovićevoj, koja je određivala koji tužilac će se zadužiti, shodno regiji koju pokriva.

“Izvještaji koji se prvi put pojavljuju u Tužilaštvu idu tužiocu Diani na signiranje, a ako dolazi nova informacija za predmet, ona ide direktno tužiocu”, pojasnila je Jolovićeva.

Ona je dodala da je, nakon pojave informacije o pominjanju tužene u komunikacijama, donesena izmjena odluke kojom Kajmakovićeva više nije bila dio tima.

“U odluci i dopisu je pisalo da je Diana tražila da se isključi iz tima”, rekla je Jolovićeva, koja je postupajući tužilac u predmetu formiranom protiv Kajmakovićeve. Ona navela da je donesena odluka o formiranju tima za postupanje u tom predmetu, dodajući da joj Kajmakovićeva nije tražila tu odluku, već je pitala kako se protokoliše predmet koji se navodi.

Na pitanje Kajmakovićeve da li je izvršena primopredaja dokumentacije iz sefa, Jolovićeva je odgovorila da nije.

“Odluka za primopredaju nije realizovana, a Kancelarija disciplinskog tužioca je drži kao dokaz”, tvrdi Kajmakovićeva.

Disciplinska tužba Kajmakovićevu tereti za korištenje funkcije tužioca radi pribavljanja koristi, miješanje u rad tužilaca, ponašanje koje šteti ugledu funkcije, kao i zbog drugog ponašanja koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet.

Tužilac Senad Osmić je rekao da je bio član tima za “Skaj” i “Anom” predmete, navodeći da su tužioci na početku podijeljeni po regijama, pri čemu je svaki tužilac samostalno radio na predmetima.

On je rekao da je Kajmakovićeva obavljala poslove koordinatora do kraja maja 2022. godine, te potvrdio da je davala dnevne naredbe.

Osmić je potvrdio da ga je tužena pozvala da pročita dio informacije koju je primila od Obavještajno-bezbjednosne agencije, navodeći da su te informacije ostale u njenoj kancelariji.

Tužilac sarajevskog Kantonalnog tužilaštva Damir Prolić, koji je ranije radio kao stručni saradnik u Tužilaštvu BiH, rekao je da je Kajmakovićeva od njega u prvoj polovini juna tražila odluku o formiranju tužilačkog tima. On je rekao da je odluku, nakon što mu je to rekla tužilac Elvira Stanojlović, sa kojom je Kajmakovićeva ranije razgovarala, dao drugoj službenici da je odnese tuženoj.

Nastavak disciplinskog postupka zakazan je za 22. septembar.

Ostavite komentar: