Narodna skupština RS danas o izmjenama Zakona o fiskalnim kasama

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je raspravom o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona i fiskalnim kasama.

Na dnevnom redu je specijalni izvještaj Ombudsmana za ljudska prava BiH o stanju u oblasti migracija u BiH.

Biće razmatrana i infrmacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2018. godine, te o ostvarenim rezultatima i približavanju propisa Republike srpske propisima Evropske unije.

 

Ostavite komentar: