Narednih dana zajednička vojna vježba OS BiH i SAD, učestvuju i dva aviona F-16

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država učestvovaće na zajedničkoj vojnoj vježbi pod nazivom “Bilateralna vježba”, koja će se realizovati 18. i 19. novembra 2020. godine na poligonima za obuku OS BiH – Glamoč i Manjača.

“Bilateralna vježba” će omogućiti Oružanim snagama BiH unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima, te razvijanje interoperabilnosti i spremnosti, kao i stvoriti pretpostavke za uvođenje novih sposobnosti OS BiH.

Oružane snage BiH će na vježbi učestvovati uz kompjuterski podržanu vježbu (CAX) i terensku vježbu (FTX), a Oružane snage SAD-a će učestvovati sa dva (2) aviona F-16, te će vršiti podršku snagama na terenu. Avioni, koji će pružati blisku vazdušnu podršku na lokaciji poligona Glamoč, neće koristiti bojevu municiju, već će, nakon poziva za podršku, izvršiti lasersko zaključavanje cilja i simulirano uništenje, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Cilj vježbe je da Oružane snage BiH kroz vježbu sa specijalistima za navođenje i kontrolu bliske vazdušne podrške (Joint Terminal Attack Controllers – JTAC) unaprijede operativne sposobnosti deklarisane bataljonske grupe. Ovim bi Oružane snage BiH stekle sposobnosti za izvođenje konvencionalnih operacija da u realnom vremenu i međunarodnom okruženju realizuju dodijeljene zadatke uz upotrebu bliske vatrene i vazduhoplovne podrške.

Tokom realizacije vježbe će biti preduzete sve propisane higijensko-epidemiološke mjere u cilju sprečavanja širenja COVID-19.

 

 

Ostavite komentar: