Nalazi revizora potvrđuju: Na pravdanje stizali i računi za noćne izlaske

Prvi nalazi revizora o ponašanju rukovodilaca i drugih nadležnih na zajedničkom nivou tokom prošle godine potvrđuju da su, i pored upozoravanja i skretanja pažnje, u institucijama zadržane stare navike koje otvaraju vrata sumnjivim troškovima i poslovima.

Kancelarija za reviziju institucija BiH objavila je prvu grupu izvještaja finansijske revizije za 2020. godinu za 23 institucije. Pozitivnu ocjenu i za finansijske izvještaje i poštivanje propisa dobilo je njih 12, kod devet je skrenuta pažnja na neke aspekte poslovanja u vezi sa usklađenosti, jednoj instituciji je skrenuta pažnja u pogledu finansijskih izvještaja, a jednoj skrenuta pažnja po obje osnove.

Na listi revidiranih institucija je Parlament BiH, čiji su izvještaji i ranije plijenili pažnju. Ne izražavajući rezervu nadležnima je rečeno da obrate pažnju na aktiviranje statusa profesionalnog poslanika nakon odlaska u penziju i nakon isplaćene otpremnine, zatim na propuste i nedostatke kod sprovođenja procedura javnih nabavki i transparentnost i namjensku potrošnju novca koji na raspolaganju imaju klubovi poslanika i delegata, a riječ je o gotovo 950.000 KM. Revizori su ponovo preporučili da budu preduzete konkretne aktivnosti i završeno pitanje utvrđivanja kilometraže da bi odluka koja definiše pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla dosljedno bila primjenjivana. Ukazali su i na neuredne evidencije koje onemogućuju utvrđivanje opravdanosti rashoda/troškova u vezi sa namjenskim korišćenjem službenih automobila i računa za iće i piće, piše Glas Srpske.

Centralnoj izbornoj komisiji BiH je skrenuta pažnja na način i dinamiku evidentiranja materijala u skladištu u knjige, kao i na značajno kašnjenje u realizaciji višegodišnjeg kapitalnog ulaganja – Jedinstveni izborni informacioni sistem te geoinformacioni sistem koji je nabavljen 2018, a koji još nije u funkciji. Zamjerki ima i na nabavku robe i usluga. Kritike su otišle i na račun Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Upozoreni su na neusklađenost Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sa odredbama važećih odluka Savjeta ministara BiH, angažovanje osoba putem ugovora o djelu i na pravila o korišćenju službenih vozila, način na koji su pravdali popravke, ali i na trošenje novca po osnovu reprezentacije.

– Uvidom u pojedine račune nismo se mogli uvjeriti da su svi korišćeni u duhu stvarne potrošnje sredstava reprezentacije. Odluke o odobravanju troškova su suviše formalne, jer se u nekim slučajevima nismo uvjerili da su sredstva zaista korišćena u svrhu za koju su i namijenjena, a pogotovo iz razloga što su na nekim računima ugostiteljskih objekata fakturisana samo alkoholna piće i to u kasnim večernjim časovima – piše u revizorskom izvještaju. Službi za zajedničke poslove je skrenuta pažnja na slabosti u procesima zapošljavanja i javnih nabavki, a Tužilaštvu BiH na plate zaposlenih i to što nisu sproveli proceduru javne nabavke za “usluge ekshumacija”. Revizori su utvrdili da je pitanje funkcionisanja Fonda za reformu javne uprave u 2020. godini ključno pitanje revizije u izvještaju Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH.

 

 

Ostavite komentar: