Ministarka i članovi “Estrade RS” dogovorili: Donijeti novi zakon o estradnoj djelatnosti

Na sastanku ministra prosvjete i kulture Natalije Trivić i predstavnika Udruženja “Estrada Republike Srpske” dogovoreno je da će biti obavljene konsultacije sa estradnim radnicima i umjetnicima da bi se pripremile ideje i prijedlozi značajni za donošenje novog zakona o estradnoj djelatnosti.

Trivićeva je rekla da će ovo udruženje, nakon konsultacija i prikupljanja prijedloga, predložiti resornom ministarstvu svoje predstavnike u interresornoj radnoj grupi koja će pripremiti novi zakon.

“Na osnovu tog zakona će se poboljšati status estradnih radnika i umjetnika i preciznije definisati položaj ovog udruženja, koje je nosilac javnih ovlaštenja u oblasti estradne djelatnosti”, rekla je Trivićeva.

Iz resornog ministarstva je saopšteno da je Trivićeva danas u svom kabinetu u Banjaluci razgovarala sa predsjednikom Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske “Estrada Republike Srpske” Miroslavom Janjaninom o saradnji i izazovima sa kojima se suočavaju u toku pandemije virusa korona te o planu i programu rada ove organizacije u 2022. godini.

Udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske “Estrada Republike Srpske” osnovano je u skladu sa Zakonom o estradnoj djelatnosti Republike Srpske kao nosilac javnih ovlaštenja u oblasti estradne djelatnosti i dobilo je status reprezentativnog strukovnog udruženja u kulturi.

Ostavite komentar: