Ministar zdravlja u parlamentu Srpske: Zabraniti promet lijekova putem interneta

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o apotekarskoj djelatnosti, koji je pred poslanicima po hitnom postupku, zabranjuje promet lijekova van apoteke, uključujući promet lijekova putem interneta i pošte.

Šeranić je obrazlažući akt koji su poslanici razmotrili u Narodnoj skupštini rekao da je došlo do pojave internet prodaje određenih lijekova koji mogu imati značajnije štetan uticaj na zdravlje stanovnika u Republici Srpskoj.

“Razlog za donošenje ovog zakona je usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 24. juna 2022. godine”, rekao je Šeranić.

On je naveo da je Prijedlogom zakona izmijenjen član Zakona na način da je preciznije definisano radno vrijeme apoteke i radno vrijeme apotekarskog tima u apoteci.

U tekstu predloženog akta navedeno je da je minimalno radno vrijeme apoteke osam časova dnevno, a apoteka koja ima jedan farmaceutski tim zaposlen sa punim radnim vremenom može raditi najviše 40 časova sedmično.

Ostavite komentar: