Mektić: Migranti su problem Evropske unije

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić ponovo je danas ukazao da su migracije problem EU, imajući u vidu činjenicu da je većina migranata u BiH došla iz zemalja članica Unije, te da im je namjera put nastaviti prema zemljama Zapada.

Mektić je napomenuo da BiH nedostaje ljudi za adekvatno čuvanje granice na mjestima koja koriste ilegalni migranti, te da je mogućnost zapošljavanja ograničena, posebno zbog činjenice da je godinama iznos budžeta institucija BiH na istom nivou, bez povećanja.

Kad je riječ o najavi blokade granice, Mektić je naveo da se zalaže za zatvaranje granice u smislu sprečavanja ilegalnih migracija, ali da problem predstavljaju dostupni kapaciteti.

“Nemam ništa protiv ni da žicom zaštitimo granicu, ali o tome stav zajednički moraju donijeti institucije na nivou BiH, uključujući Predsjedništvo BiH, te obezbijediti novac za to”, rekao je Mektić, koji se uoči današnje sjednice Savjeta ministara u tehničkom mandatu, na čijem dnevnom redu je i informacija o problemu migranata, osvrnuo na inicijativu koja se odnosi na jačanje kapaciteta institucija BiH koje se bave čuvanjem granice u kontekstu povećanog broja migranata koji dolaze u zemlju.

On je ponovio da je u toku prestrukturisanje unutar postojećih kapaciteta institucija, tako da se iz drugih policijskih agencija angažuje dodatni broj službenika koji će pružiti podršku Graničnoj policiji BiH.

“Pokušavaju se pronaći finansijska sredstava da bi se ojačala Granična policija BiH tehničkim kapacitetima koji bi trebalo da pomognu u kontroli granice”, naveo je Mektić.

 

Izvor:(SRNA)

 

Ostavite komentar: