Majkićeva jasna: Nikakva nova institucija za migrantsku krizu ne dolazi u obzir

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić izjavila je Srni da ne dolazi u obzir nikakvo novo odjeljenje u sastavu Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara koje najavljuje ministar bezbjednosti Selmo Cikotić i koje bi se bavilo migrantima.

“U okviru Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara već postoji Sektor za migracije, koji bi trebao da se bavi planiranjem i sprovođenjem politike u oblasti migracija u BiH, te realizacijom i prihvatanjem državljana BiH po sporazumu o readmisiji. U okviru tog sektora je nadležnost o kojoj je riječ”, rekla je Majkićeva. Ona je istakla da je, osim toga, Služba za poslove sa strancima upravna organizacija koja je, operativnom samostalnošću u sastavu Ministarstva bezbjednosti, nosilac aktivnosti u rješavanju problematike migracija.

“Zadatak ove službe je da se prvenstveno bavi nadzorom i kontrolom kretanja i boravka stranaca u BiH. Formirati još jedno tijelo prosto je apsurdno, a pogotovo je apsurdno što bi bilo formirano na način da se ne osloni na institucije BiH nego da se naslanja na IOM, za koji smo i do sada konstatovali da ne znamo ni koliko je EU kroz to tijelo plasirala u BiH novca niti za šta je taj novac upotrijebljen niti kome se podnosi izvještaj”, pojasnila je Majkićeva. Ona je istakla da takve inicijative i prijedloge o osnivanju novih institucija i odjeljenja ne treba podržati.

“Bilo koja nova organizacija znači povlačenje dodatnih budžetskih sredstava. Ovo je samo priča da bi se taj sekretarijat finansirao iz sredstava IOM-a jer bi to poslije bila redovna budžetska stavka te institucije i redovna budžetska potražnja. To BiH ne treba”, rekla je Majkićeva.

Ona je dodala da se tom inicijativom ministra bezbjednosti (u Savjetu ministara) Selme Cikotića indirektno šalje poruka da će BiH i dalje ostati “parking-prostor za migrante”.

“Ne samo da neke snage u BiH imaju namjeru da zadrže ilegalne migrante u ovoj zemlji. S druge strane, i EU ima istu namjeru i njoj odgovora da migranti ostanu u BiH, da povremeno primi određeni broj od koga bi ona mogla imati koristi kao radne snage, a sve ono što joj ne bude trebalo da ostane na prostoru BiH. To je nekorektan odnos EU prema BiH, znajući u kakvom se stanju ona nalazi”, konstatovala je Majkićeva. Ona je poručila da migrante treba vratiti u zemlje njihovog porijekla.

Ostavite komentar: