Lokacija na Paprikovcu: Uskoro tender za novi objekat Klinike za psihijatriju

Tender za izgradnju novog objekta Klinike za psihijatriju na lokaciji Paprikovac biće raspisan u skoro vrijeme, najavio je danas pomoćnik generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske Slobodan Hajder.

“Praktično su obezbijeđena sredstva putem Evropske investicione banke i dio sredstava Vlade Republike Srpske, kao i projektna dokumentacija. Očekuje se uskoro raspisivanje tendera za izgradnju novog objekta Klinike za psihijatriju”, rekao je Hajder na obilježavanju 20 godina Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju UKC Republike Srpske.

On je naveo da se danas obilježava 20 godina od otvaranja ovog odjeljenja koje se bavi liječenjem i prevencijom mentalnih poremećaja, zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja djece i omladine, sprovodeći vanbolničke i bolničke aktivnosti.

Načelnik Klinike za psihijatriju UKC Republike Srpske Nera Zivlak-Radulović navela je da je ova klinika jedna velika organizaciona jedinica i da ima pet odjeljenja od kojih je jedno za dječiju i adolescentnu psihijatriju.

“To je jedino odjeljenje u Republici Srpskoj koje se bavi mentalnim poremećajima djece i adolescenata, osim ovog odjeljenja imamo i ostala na kojima tretiramo teže mentalne poremećaje iz kruga šizofrenih psihoza, afektivni poremećaj i krizna stanja i bolesti zavisnosti”, rekla je Radulovićeva.

Ona je istakla da Klinika za psihijatriju prati sva svjetska dešavanja u ovoj oblasti i da u tretmanu djece i adolescenata koji se liječe u Odjeljenju za dječiju i adolescentnu psihijatriju ne zaostaje kada je riječ o Evropi i svijetu.

“Djeca i adolescenti imaju potpunu zdravstvenu zaštitu, a cilj nam je da širimo naše aktivnosti kada je u pitanju odjeljenje, na defektološke i logopedske tretmane i ambulantni dio aktivnosti”, dodala je Radulovićeva.

Šef Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju UKC Republike Srpske Mira Spremo ukazala je da je mentalno zdravlje djece i adolescenata jako važno.

Spremo je istakla da je rad na odjeljenju timski, a cilj što povoljniji terapijski ishod, kao i prevencija nepovoljnih tokova i ishoda patoloških procesa.

“Na Odjeljenju se primaju djeca do 18 godina sa svim neurorazvojnim poremećajima, sa psihotičnim poremećajima, depresivnim i anksioznim poremećajima i zbog potrebnih savjetovanja i porodičnih problema koje imaju i djeca i njihove porodice”, navela je Spremo.

Ona je rekla da je kapacitet Odjeljenja osam kreveta, što je jako malo, jer u posljednje vrijeme ima sve više poremećaja ponašanja koje zahtijeva dugotrajno liječenje i smještaj.

Spremo je iznijela podatak da je godišnje na bolničkom liječenju u Odjeljenju za dječiju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju UKC oko 500 pacijenata.

“Ambulantno dva dana u sedmici prođe minimalno po 10 pacijenata”, navela je Spremo i dodala da to nije zanemariva populacija koja traži određeni tretman.

Spremo je rekla da je Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju Klinike za psihijatriju UKC Republike Srpske nastavak Odjeljenja iz osamdesetih godina juvenilne psihijatrije i otvoreno je 2002. godine, jer je tokom rata bilo zatvoreno.

“Reformom mentalnog zdravlja u zajednici postala je potreba da se otvori i dječije odjeljenje i danas obilježavamo 20 godina rada i postojanja dječijeg odjeljenja”, dodala je Spremo.

Ostavite komentar: