Kovačević jasno poručio: Postoji saglasnost samo za saradnju, ali ne i za članstvo u NATO

Zamjenik predsjedavajućeg Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da u BiH postoji jedino saglasnost o saradnji sa NATO-om, a nikako o članstvu i da ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helet o tom pitanju iznosi stavove samo svoje stranke, a nikako BiH.

Kovačević je napomenuo da su članovi Komisije razgovarali sa rukovodiocima svih službi na nivou BiH iz oblasti bezbjednosti i odbrane te se na današnjoj preglednoj konferenciji, koja je održana uz podršku Misije OEBS-a u BiH, upoznali sa situacijom.

On je rekao da su danas imali i sastanak sa delegacijom Komiteta NATO-a za partnerstvo i koorerativnu bezbjednost na kojem je istakao da BiH na osnovu Programa reformi ne prejudicira članstvo u NATO-u.

“Definiše se da jedino postoji saradnja sa NATO-om i da je i sama komisija promijenila ime u Komisiju za saradnju sa NATO-om”, naveo je Kovačević.

On je izrazio žaljenje što se na današnju konferenciju nije odazvao ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez i da je imao dosta toga da mu kaže.

“Za razliku od mene i kolega parlamentaraca koji imamo legitimitet samo iz izborne jedinice gdje smo izabrani, a mene su birali isključivo građani Republike Srpske, ministra odbrane birali su predstavnici i Republike Srpske i Federacije BiH, pa bi kao takav, ukoliko ima i minimum političke pristojnosti i korektnosti, trebao da zastupa interese svih građana u BiH – i Republike Srpske i FBiH”, pojasnio je Kovačević.

Kovačević je istakao da Helez često govori o tome kako je BiH sve bliže NATO-u iako zvanična politika BiH nije članstvo u NATO, već je zvanična politika da se članstvo ne prejudicira.

“Kada bi se svi u Savjetu ministara ponašali kao Helez i kada bi ministar Staša Košarac gledao kako da se izvozi meso ili neki drugi proizvodi samo iz Republike Srpske ili kada bi ministar finansija koji dolazi iz Srpske brinuo samo o finansijskim interesima Republike Srpske, na šta bi to ličilo”, upitao je Kovačević.

On poručio da to nije način na koji treba da se radi u BiH i da BiH može da funkcioniše isključivo na osnovu kompromisa, te ukazao da je najviši organ u BiH – Predsjedništvo čiji je stav da se članstvo ne prejudicira, nego da se isključivo sarađuje sa NATO-om.

Član Komisije Kemal Ademović rekao je da su direktori i zamjenici direktora iz oblasti bezbjednosti podnijeli skraćene izvještaje o tome šta je urađeno i koji su im problemi u smještajnim kapacitetima i opremanju sa kojima se suočavaju.

“Povećanjem budžeta na nivou BiH od 20 odsto stabilizovalo se rad ovih agencija i Ministarstva odbrane u Savjetu ministara jer su povećane plate njihovih pripadnika, što je jedan od gorućih problema”, rekao je Ademović

“Nijednom visokom predstavniku nisu date mogućnosti da nameće ili mijenja zakone”

On tvrdi da je “NATO put BiH činjenica”, da je BiH “pridružena članica NATO-a”, da je “dobra atmosfera prema BiH” i da je BiH na putu Partnerstva za mir, a da će konačnu odluku o pristupanju donijeti organi na nivou BiH, a moguće i građani na referendumu.

Adomović kaže da će se na referendumu “angažovati i dijaspora koje ima oko dva miliona”, te da će se “tražiti kompromis”.

Član Komisije Zdenko Ćosić rekao je na sastanku sa delegacijom Komiteta NATO-a da ni današnja konferencija, ni NATO komitet niti Komisija za odbranu i bezbjednost nemaju za cilj da se prejudicira poltički stav o ulasku BiH u NATO.

“Razgovarali smo o partnerstvu i kako obezbijediti jačanje partnerstva sa NATO-om jer BiH ima potrebu da koristi usluge NATO-a kako bi se obezbijedili instrumenti za pomoć BiH”, rekao je Ćosić.

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Imamović rekao je da je cilj Komisije da se od nadležnih institucija informiše o stanju u odbrambeno-bezbjednosnom sektoru kako bi jasnije znali koji su to novi pravci djelovanja u obavljanju parlamentarnog nadzora nad odbranom i bezbjednošću.

Ostavite komentar: