Konaković udario na vlast Srpske zbog “plate na ruke”: Upozoravao sam ih… FOTO

20.04.2024. | 12:29

Ministar spoljnih poslova BiH i lider NiP Elmedin Konaković tvrdi da je vlast u Republici Srpskoj upozoravao da vode sebe i ljude koji tu žive u u izolaciju.

Konakovićeva objava na Fejsbuku je povodom usvajanja izmjena Zakona o radu RS koje, u izuzetnim prilikama, daju mogućnost za isplatu plata putem blagajne.

-Došli su u fazu da zakonima odobravaju “platu na ruke”. Naredna faza je novi član koji propisuje “dozvoljenu robnu razmjenu umjesto plate”. Sve dok svijetom hara digitalizacija – prokomentarisao je Konaković.

Podsjećamo, u izmjenama Zakona se navodi: “U slučaju kada je radniku onemogućena isplata plate putem tekućeg računa koja nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organ, poslodavac platu i druga lična primanja radnika isplaćuje u gotovom novcu”.

-Poslodavac je dužan da prije isplate plate iz stava 1. ovog člana dostavi pismeno obavještenje Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate i podacima o radniku kojem se vrši isplata plate u gotovom novcu, a način isplate plate urediće se instruktivnim aktom ministarstva nadležnog za oblast finansija – navodi seu usvojenim izmjenama.

Povod je zatvaranjhe bankovnih računa pojedincima i firmama u RS koje se nalaze na američkoj crnoj listi.