“Ključna preporuka Evropske komisije”: Određena Kancelarija za oduzimanje imovine u MUP RS

Odlukom Vlade Republike Srpske kao Kancelarija za oduzimanje imovine određeno je Odjeljenje za finansijske istrage i pranje novca Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), čime je ispunjena jedna od ključnih preporuka Evropske komisije.

“Ovim je ispunjena jedna od ključnih preporuka Evropske komisije iz Mišljenja o članstvu BiH u EU i pratećeg analitičkog izvještaja, kao i obaveza usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom EU”, saopšteno je iz MUP.

Odlukom Vlade Srpske ne uspostavlja se novo tijelo, već se samo vrši formalno imenovanje Kancelarije, a Odjeljenje za finansijske istrage i pranje novca je i do sada vršilo te zadatke u skladu sa svojim mogućnostima.

Kancelarija je zadužena da omogući praćenje i identifikaciju nelegalno stečene imovine nakon počinjenog krivičnog djela i ostale imovine povezane sa kriminalom koja može postati predmet oduzimanja po naredbi nadležnog sudskog organa u toku krivičnog postupka.

U saopštenju se navodi da je Kancelarija zadužena za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka između nadležnih domaćih i stranih tijela u svrhu sprovođenja traganja, istraživanja i utvrđivanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom.

Republika Srpska je prva u BiH koja je preduzela ovaj korak i uspostavila pomenutu Kancelariju u okviru procesa unapređenja kapaciteta u borbi sa organizovanim kriminalom.Ostavite komentar: