Kancelarija za razmatranje žalbi lani primila rekoradan broj pritužbi na javne nabavke

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH je u prošloj godini, koju je obilježila pandemija virusa korona, evidentirala rekordan broj pristiglih pritužbi na postupke javnih nabavki, čime je ponovo potvrđeno da odgovornost i transparentnost u tom sektoru još nisu na zadovoljavajućem nivou.

U BiH je lani, prema podacima iz sistema “E-nabavke”, koje je objelodanila Agencije za javne nabavke BiH, dodijeljeno 196.699 ugovora, čija vrijednost premašuje 2,77 milijardi maraka, ali nadležni i ovaj put upozoravaju da to nije konačan broj, jer na platformi nisu registrovani svi ugovorni organi, među kojima su i zvanične institucije, pravna lica i ostali te se opravdamo sumnja da znatan dio poslova biva dogovoren u “četiri oka”.

Žalbe na postupke javnih nabavki u BiH stižu na adresu kancelarije, čija je centrala u Sarajevu, a filijale u Banjaluci i Mostaru. Posljednji presjek rada, od januara do kraja decembra prošle godine, pokazuje da broj žalbi, u odnosu na 2019, skočio za više od 600.

Predsjedavajući Kancelarije za razmatranje žalbi Marko Kolobarić naveo je da, od 2014. godine broj žalbi stalno raste te da je jedino smanjen 2019, ali da je razlog neusvajanje budžeta, što je dovelo do manjeg obima nabavki, a time i žalbi.

“Tokom 2020. godine ponovo je porastao trend zaprimljenih žalbi i to za 15,5 odsto”, potvrdio je Kolobarić u izvještaju o radu kancelarije za prošlu godinu, gdje je navedeno da je najviše žalbi stiglo na njihovu adresu u Mostaru.

Nadležni su naglasili da su uspjeli da riješe 3.512 žalbi, od kojih je u meritumu uvaženo 1.327, gotovo 1.470 odbačeno u startu, a dio je otišao i na ruke nadležnih organa.

Protiv odluka kancelarije je, kako je navedeno, upravni spor u Sudu BiH pokrenut u nešto manje od deset odsto slučajeva.

Agencija za javne nabavke BiH je u proteklim godinama u nekoliko navrata prečešljala zaključene ugovore o nabavkama, a iz analiza je bilo vidljivo da ugovorni organi mahom ponavljaju iste greške i izgovore. Posljednja analiza javnih nabavki u 2020. je pokazala i da su određeni primjenjivali izuzeća od zakona i za predmete nabavke koje ni na koji način se nisu mogli dovesti u vezu sa sprečavanjem širenja pandemije. Agencija u takvim slučajevima je te predmete dostavljala nadležnim tužilaštvima u BiH.

U nevladinom sektoru, koji drži pod lupom javne nabavke u BiH, ranije su isticali da jedan od razloga za povećanje broja žalbi leži u zakonu koji je u primjeni od novembra 2014. godine. Ističu da je napravljen takav sistem da ponuđač piše žalbu ugovornom organu, a ako je on odbije, automatski je prosljeđuje Kancelariji za razmatranje žalbi.

U BiH bi uskoro trebalo da budu usvojene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koje od domaćih vlasti zahtijeva i EU.

Zahtjev

Uz dostavljeni presjek stanja kada su  u pitanju žalbe, koje su lani evidentirali, nadležni su popisali i svoje zahtjeve. U jednom traže dodatni novac da bi popunili slobodna mjesta, a u drugom prostor od 100 kvadratnih metara za smještaj arhivske građe i to u bivšoj zgradi Union banke u Sarajevu.

Ostavite komentar: