Još se čekaju rezultati u BiH: U novom planu reforme javne uprave i stari dugovi

Iako su u reformu javne uprave u BiH uloženi milioni maraka u proteklih deceniju i po, otkako je i ozvaničen taj proces, očekivanih rezultata još nema na vidiku, ali ima novi plan rada u kojem su pobrojani ciljevi za narednu godinu te problemi koji bi im mogli stati na put.

Reforma javne uprave pokrenuta je još 2007. godine na osnovu strategije koja je predviđala uspostavljanje efikasnije i odgovornije javne uprave, čiji bi rad bio zasnovan na transparentnim procedurama, uz istovremeno ispunjavanje uslova za evropske integracije.

Prvobitni cilj, iako je sistem uprave poprilično komplikovan u BiH, je bio da do kraja 2014. godine bude dostignut evropski nivo kvaliteta rada javne uprave i primijenjeno evropsko zakonodavstvo, ali ciljevi još nisu u potpunosti dostignuti.

Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave na nivou BiH, kao krovna institucija, pripremila je prvu verziju programa rada za narednu godinu u kojem je naglašeno da su usvajanjem strateškog okvira za reformu od 2018. do 2022. godine i pratećeg akcijskog plan stvoreni preduslovi za vidljiviji napredak. Nadležni i dalje tvrde da je ovaj proces kompleksan, jer traži angažman većeg broja institucija i organa uprave u BiH, ali i izvan njih, prenosi GlasSprske.

U toj kancelariji, kojom rukovodi Dragan Ćuzulan, ističu da je nastavak reforme javne uprave, u skladu sa zahtjevima i principima EU, zahtjev koji je definisan i u izvještajima Evropske komisije za BiH. Osvrnuli su se i na posljednji, koji se odnosi na 2021. godinu.

“Evropska komisija je zatražila od BiH da u narednih godinu dana ispuni nedovršene obaveze iz prethodnog perioda”, istaknuto je u planu rada, gdje je akcenat stavljen na upravljanje javnim finansijama do 2025. godine te izmjenu Zakona o državnoj službi.

U dokumentu su nabrojani i problemi sa kojima bi mogli da se susretnu. Na listi rizika koji ozbiljno prijete da ugroze planirane aktivnost na prvom mjestu je nedovoljna ukupna politička podrška procesu reforme javne uprave i izostanak koordinacije među donosiocima odluka, a slijedi je dostupnost donatorskih sredstava za podršku ovom procesu.

“U pogledu materijala koji se dostavljaju na usvajanje Savjetu ministara BiH postoji rizik, odnosno odstupanje od postavljenog roka za realizaciju ovih aktivnosti zbog kašnjenja u dostavljanju mišljenja za neki materijal od strane institucije od koje se mišljenje traži”, upozorili su nadležni u Kancelariji koordinatora za reformu javne uprave u planu rada za 2023. godinu koji je u fazi konsultacija.

Na nivou BiH još nije formiran registar državnih službenika, iako je to projekat koji godinama najavljuju, a bilo je i zahtjeva da, zbog toga, bude izdata dozvola za nadogradnju postojećeg informacionog sistema.

Platforma

Nadležni su nedavno predložili i zajedničku platformu o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u BiH. Riječ je o dokumentu koji utvrđuje principe, načine i mehanizme u ovom sektoru te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u BiH, uključujući i Brčko distrikt.

Ostavite komentar: