Jasan stav! Ustavni sud Srpske: Narodna skupština i predsjednik nisu povrijedili Ustav

29.11.2023. | 12:15

Ustavni sud Republike Srpske utvrdio je da Narodna skupština Republike Srpske usvajanjem i dostavljanjem Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na proglašavanje i njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku Republike Srpske“, te da Predsjednik Republike Srpske donošenjem ukaza, nisu povrijedili Ustavom Republike Srpske utvrđeni postupak donošenja zakona, zbog čega je Sud ocijenio da su osporeni zakoni, u pogledu postupka njihovog donošenja, u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske.

“U odnosu na činjenicu da je Visoki predstavnik za BiH donio Odluku kojom se sprečava stupanje na snagu osporenih zakona, Ustavni sud je konstatovao da Visoki predstavnik za BiH nije institucija ustavnopravnog poretka Republike Srpske, te da nije moguće vršiti ocjenu ustavnosti zakonodavnog postupka sa aspekta tih akata, tj. u odnosu na njih”, stoji u saopštenju.

Takođe, Ustavni sud je ocijenio da Ustav Republike Srpske nijednom svojom odredbom ne predviđa mogućnost da Visoki predstavnik interveniše u zakonodavni postupak u Republici Srpskoj, koji, pored usvajanja zakona, uključuje i donošenje ukaza kojim se zakon proglašava.

Ova odluka donesena je danas, 29. novembra, na 305 sjednici Ustavnog suda Republike Srpske.

Pored navedene odluke, Ustavni sud je na današnjoj sjednici donio i odluke kojima nije prihvatio inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, odnosno za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenih pojedinih podzakonskih normativnih akata.