Jasan stav! Sud u Strazburu presudio protiv Hrvatske – evo šta je konkretno u pitanju

20.02.2024. | 15:03

Evropski sud za ljudska prava presudio je da je Hrvatska povrijedila pravo na pristup sudu oštećeniku koji je tužio osiguravajuću firmu za naknadu štete zbog saobraćajne nesreće, a kasnije nije mogao povisiti iznos odštete koju je potraživao.

Sud u Strazburu je zaključio da su hrvatski sudovi slučaju pristupili pretjerano formalistički što je dovelo do nerazmjernog ograničenja podnositeljevog prava na pristup sudu, izvijestila je kancelarija hrvatske predstavnice pred ESLJP-om.

Podnositelj je 2005. pred Opštinskim sudom u Splitu tužio osiguravajuće društvo radi naknade štete zbog povreda iz saobraćajne nesreće, a isprva je potraživao 40.000 kuna.

Neposredno pred ročište 2008. osiguravajuće društvo je priznao tužbeni zahtjev pa je Opštinski sud, prije nego što je omogućio podnositelju da se na ročištu očituje o tom priznanju, donio djelomičnu presudu kojom je presudio o cijelom tužbenom zahtjevu.

Podnositelj se nije žalio protiv te presude nego je nakon njezinog donošenja povisio tužbeni zahtjev na 400.000 kuna. Opštinski sud je zatim 2009. donio još jednu presudu kojom je djelomično usvojio povišeni tužbeni zahtjev i za istu nesreću dosudio 113.500 kuna pored ranije dosuđenih 40.000 kuna.

Sud u Strazburu je naveo da se iznos nematerijalne štete teško može procijeniti te da se stoga ne može zamjeriti podnositelju što nije odmah u tužbi naznačio viši iznos, a kasnije ga smanjio.

Ocijenio je da je te specifičnosti svjestan i hrvatski zakonodavac jer Zakon o parničnom postupku omogućuje sudu da prihvati naknadno povišene tužbene zahtjeve kad je to opravdano, čak i kad se tuženici protive tom povišenju.

Evropski sud je konačnom presudom podnositelju dosudio 6.000 evra na ime nematerijalne štete te 2.490 evra za troškove postupka. Ali, odbili su zahtjev da mu se dosudi šteta za povrede koje je pretrpio u prometnoj nesreći jer temeljem presude Evropskog suda ima mogućnost zatražiti ponavljanje postupka.