Izvještaj VSTS BiH “objelodanio”: Prošle godine više predmeta korupcije visokog nivoa

Tužilaštva u BiH su u prošloj godini primila 40 predmeta koji se odnose na korupciju visokog nivoa, što je povećanje od 48 odsto u odnosu na godinu ranije, pokazuje izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH.

U 2022. godini riješena su 33 predmeta korupcije visokog nivoa, te su tužilaštva donijela 32 naredbe za provođenje istrage za takva krivična djela, što je gotovo dva puta više u odnosu na broj donesenih naredbi godinu ranije.

Iz VSTS-a napominju da je riješeno 27 istraga ili za 108 odsto više u odnosu na 2021. godinu. Podignuto je 17 optužnica za korupciju visokog nivoa, što je znatno više nego godinu ranije.

Primljeno je 110 i riješeno 118 predmeta ili za trećinu više u odnosu na broj predmeta riješenih u 2021. godini. Tužilaštva su primila 11 predmeta koji se odnose na organizovani kriminal visokog nivoa, što predstavlja povećanje od 128 odsto u odnosu na godinu ranije.

U prošloj godini riješeno je osam predmeta organizovanog kriminala visokog nivoa, za 60 odsto više u odnosu na broj riješenih predmeta u 2021. godini. Tokom prošle godine tužilaštva su donijela devet naredbi za provođenje istrage za krivična djela organizovanog kriminala visokog nivoa, što je znatno više u odnosu na 2021. Iz VSTS-a navode da je riješeno osam istraga, odnosno znatno više u odnosu na 2021. godinu, kada su riješene dvije istrage u vezi sa predmetima organizovanog kriminala visokog nivoa.

“U toku 2022. godine podignuto je pet optužnica u predmetima organizovanog kriminala visokog nivoa, znatno više nego u 2021.”, ističu iz VSTS-a.

U izvještaju VSTS je navedeno da je planom predviđeno rješavanje 181.994 najstarija predmeta, od čega je riješeno 166.025 ili 91 odsto, što je najveći ostvareni procenat realizacije plana rješavanja najstarijih predmeta od 2011. godine kada je VSTS BiH uveo primjenu planova rješavanja najstarijih predmeta. Prvostepeni sudovi su realizovali planove rješavanja predmeta 90 odsto, drugostepeni 98 odsto, vrhovni sudovi entiteta 100 odsto, te Sud BiH 97 odsto.

U oblasti rješavanja predmeta organizovanog kriminala i korupcije, nakon razmatranja preporuka iz Trećeg godišnjeg izvještaja Misije OEBS-a u BiH o odgovoru pravosuđa na korupciju, VSTS je usvojio zaključak kojim je obavezao sudove da kreiraju akcione planove za efikasnije procesuiranje predmeta organizovanog kriminala i korupcije.

Tužilaštva su u prošloj godini primila ukupno 21.205, te riješila 20.114 predmeta. Broj neriješenih predmeta u tužilaštvima na dan 31. decembar prošle godine iznosio je 16.304, što predstavlja blago povećanje u odnosu na godinu ranije.

Tužilaštva su riješila 1.080 predmeta korupcije, te podigla 205 optužnica za ova krivična djela korupcije.

Ostavite komentar: