Izvještaj revizora: U ministarstvima loše kontrole, zapošljavanje mimo propisa

U izvještaju o konsolidovanom budžetu RS za prošlu godinu brojne budžetske stavke pogrešno su iskazane, dio službenika zaposlen je suprotno zakonskim propisima, a preporuke iz prethodnog izvještaja nisu implementirane, zaključili su revizori, koji su ovom izvještaju dali mišljenje s rezervom.

U skoro svim ministarstvima su revizori konstatovali “slabosti sistema internih kontrola u dijelu donošenja internih akata u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, oblasti zapošljavanja, popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, budžetskog planiranja i izvještavanja, budžetskih klasifikacija, primijenjenih računovodstvenih politika i procjena”.

“U revidiranoj godini nisu provedene date preporuke. Iste se odnose na priznavanje kratkoročnih finansijskih obaveza za kamate na obveznice, međusobno usklađivanje odluke Vlade RS o određivanju prioritetnih projekata s raspodjelom sredstava i Prijedloga programa javnih investicija i primjenu Zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga u dijelu koji se odnosi na obezbjeđenje poreskog duga utvrđenog rješenjem o odgađanju poreskog duga”, navedeno je u jednoj od stavki.

Što se tiče zapošljavanja na određeno vrijeme, naglašeno je da je u brojnim agencijama i drugim javnim institucijama to rađeno mimo Zakona o državnim službenicima, a nekoliko vršilaca dužnosti postavljano je na period duži od propisanog.

Takođe, kako je istaknuto, Komisija za utvrđivanje prioriteta javnih investicija nije sačinila jedinstvenu listu koja je sastavni dio Prijedloga programa javnih investicija RS, što je takođe mimo propisa.

“U okviru ostalih rashoda obračunskog karaktera na fondu (01) iznos od najmanje 15.922.063 KM odnosi se na tekuće rashode. Za navedeni iznos precijenjeni su obračunski rashodi, a potcijenjeni rashodi tekućeg perioda”, naglašeno je u jednoj od primjedaba. Dodali su da je na kraju 2019. iskazan negativan finansijski rezultat u iznosu od 1.241.315.401 maraka.

“Rezultat je negativnog finansijskog rezultata iskazanog u Glavnoj knjizi trezora u iznosu od 1.611.366.012 maraka i pozitivnog finansijskog rezultata u iznosu od 369.051.128 maraka kod budžetskih korisnika izvan GKT i eliminacija prilikom konsolidacije u korist finansijskog rezultata u iznosu od 999.484 maraka. U odnosu na stanje finansijskog rezultata na dan 1.1.2019. godine, negativan finansijski rezultat je povećan za 11.173.866 maraka ili jedan odsto”, pišu revizori, prenose Nezavisne.

U izvještaju su istaknute tri preporuke koje bi trebalo ispuniti, od kojih se jedna odnosi na potrebu da se emisije hartija od vrijednosti evidentiraju na vrijeme u kojem se donose, da se odgađanje poreskog duga obavlja na način u skladu s zakonom, te da se usklade i na odgovarajući način evidentira određivanje prioritetnih projekata.

Ostavite komentar: