Ima se – može se: Ministar Helez na sportska takmičenja potrošio 800.000 KM

02.02.2024. | 16:20

Ministarstvo odbrane BiH prošle godine je za obilježavanje Dana Oružanih snaga BiH izdvojilo pola miliona maraka, dok je za sportska takmičenja na nivou Oružanih snaga dato čak 800.000 KM, navodi se u nacrtu izvještaja o radu MO BiH.

Pored toga, u izvještaju u koji je KAPITAL imao uvid, postoji još niz stavki na koje je potrošeno mnogo novca bez, kako se čini, prevelike potrebe.

Tako je za studiju izvodljivosti, projektne pripreme i projektovanje izdvojeno pola miliona maraka, a isto toliko para izdvojeno je i za realizaciju partnerskih ciljeva BiH i NATO.

Ipak, posebnu pažnju izazivaju stavke koje se odnose na vojno-obavještajne poslove, jer je za te namjene izdvojeno ukupno tri miliona KM od čega je za izradu planova i programa obuke u vojno-obavještajnom rodu OS BiH potrošeno 300.000 KM, a za izradu operativnih dokumenata iz domena kontraobavještajnih i bezbjedonosnih poslova 60.000 KM.

Za vojno-obavještajnu edukacija po programu posebne namjene izdvojeno je 400.000 KM, a za saradnja sa komplementarnim službama i institucijama po pitanju obavještajne, kontraobavještajne i sigurnosne zaštite elemenata sistema odbrane 600.000 KM.

Uprkos deklarativnoj anti-NATO politici aktuelne vlasti u RS, prošle godine je za usvajanje NATO standarda i prakse u vojno-obavještajnim poslovima dato 1.500.000 KM.

To nije sve, jer je za vojno-obavještajnu saradnja sa komplementarnim institucijama u BiH dato 80.000 KM, a 60.000 KM koštala je vojno-obavještajna podrška realizacije zadataka OS BiH.

MO BiH se u izvještaju hvali da je formiranjem novog saziva Savjeta ministara BiH poslije izbora 2022. godine, a nakon privremenog finansiranja u prvom kvartalu prošle godine, usvojen povećani budžet za odbranu.

„Samim tim, došlo je do značajnijeg ulaganja u razvoj i snaženje operativnih i funkcionalnih sposobnosti OSBiH. Pored toga, povećanjem osnovice za obračun plate, došlo i do poboljšanja materijalnog statusa pripadnika OS BiH i zaposlenika u MOBiH“, navodi se u izvještaju o radu koji je pripremio ministar Zukan Helez.

U izvještaju se navodi da su u toku 2023. godine primljena 1.043 kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu oficira, podoficira i vojnika, kao i da je izvršen prijem 97 lica u kategoriji imenovanih lica, državnih službenika, zaposlenika, civilnih lica i pripravnika u MO i OS BiH.

Najviše sredstava iz budžeta, preciznije 134 miliona KM izdvojeno je za realizaciju Glavnog plana obuke, dok je 66 miliona KM dato za održavanje materijalno-tehničkih sredstava, a još devet miliona za rekonstrukciju i investiciono održavanje.

Za deminiranje je izdvojeno 25 miliona KM, a za angažovanje OS BiH u pružanju pomoći i saradnju sa civilnim strukturama vlasti za što je dato 18.660.000 KM.

Kada je riječ o ostalim pojedinačnim stavkama, po nekoliko stotina hiljada maraka izdvajano je za izrade raznih dokumenata, naređenja, planova, kao i za ažuriranje i reviziju raznih dokumenata, prenosi KAPITAL.

Oznake: 800.000 KM, Odbrana