I sve to, jasno je, o trošku budžeta i građana: Pravobranilaštvu BiH više para za hranu i piće

Kada je 2014. usvojen Pravilniku o korištenju sredstava za reprezentaciju u institucijama BiH, trebalo je da uvered red i da na jednom mjestu uredi način trošenja para za te potrebe.

Međutim, uskoro je bilo jasno da neće biti baš tako.

Uslijedila su razna izuzimanja od ovog pravilnika, pod izgovorom nezavisnosti institucije, ali i povećanje limita troškova za hranu i piće o trošku budžeta BiH.

Posljednji primjer vidjeli smo na sjednici Savjeta ministara BiH u julu, kada je povećan maksimalni godišnji iznos reprezetacije za Pravobranilaštvo BiH – sa 7.000 KM na 10.600 KM.

Prije toga, Savjet ministara je na 20. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine u „Pregled godišnjih limita sredstava za reprezentaciju po institucijama Bosne i Hercegovine“, dodao novoosnovanu instituciju Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, i dao mu 12.000 KM za te svrhe.

Još ranije, Savjet ministara je 6. jula 2017. iz Pravilnika potpuno izbrisao dvije institucije – Ustavni sud BiH i Kancelariju za reviziju institucija BiH, koji su godišnje mogli da potroše po 10.000 KM.

To je takođe bio nastavak ranije prakse jer je Savjet ministara 15. septembra 2015. iz Pravilnika o reprezentaciji izbrisao i Predsjedništvo BiH i njihov godišnji limit od 150.000 KM.

“Od primjene ovog Pravilnika izuzima se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje će donijeti poseban pravilnik o korištinju sredstava za reprezentaciju, uz prethodnu saglasnost Savjeta ministara”, glasi tadašnja izmjena. Da bi kasnije bilo izbačeno i ono „uz prethodnu saglasnost Savjeta ministara“.

Prema Pravilniku od 19. marta 2014, pravo na korištenje sredstava za reprezentaciju imaju: članovi Predsjedništva, članovi Savjeta ministara, zamjenici ministara, rukovodioci institucija Bosne i Hercegovine, članovi kolegijalnih organa koji rukovode institucijama BiH, zamjenici rukovodilaca institucija, sekretari institucija BiH, pomoćnici rukovodilaca institucija, šefovi kabineta članova Predsjedništva, članova Savjeta ministara BiH, zamjenika ministara i rukovodilaca institucija BiH, ambasadori, šefovi misija i generalni konzuli BiH.

Najveći iznos po institucijama odobren je Ministarstvu spoljnih poslova BiH – 500.000 KM, zatim Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH 330.000 maraka, piše Srpskainfo.

Ostavite komentar: