HNS usvojio novu deklaraciju: Čović ponovo izabran za predsjednika

Hrvatski narodni sabor danas je usvojio novu deklaraciji koja sadrži osam tačaka i nastavlja se, kako su kazali iz HNS-a, na ranije usvojene deklaracije.

Deklaracija je usvojena većinom glasova uz tri glasa protiv. Lider HDZ-a Dragan Čović, koji je bio jedini kandidat, ponovo je izabran za predsjednika HNS-a. Četiri glasa su bila protiv.

Osude govora mržnje i privrženost EU

U uvodu se ističe potvrđivanje privrženosti evropskim vrijednostima, ali i podsjeća na to da su “posljednje dvije decenije suverena i politička prava Hrvata kao konstitutivnoga naroda u entitetima i BiH bila grubo oktroirana i izložena sistemskom političkom izigravanju i pravnom kršenju kroz nametnute izmjene Ustava Federacije BiH, jednostrane izmjene Izbornoga zakona BiH, višegodišnje neispunjavanje presuda Ustavnog suda BiH kao i neizvršavanje preuzetih obveza iz „Mostarskog sporazuma“ od 17. juna 2020. godine kada su predstavnici međunarodne zajednice bili i svjedoci i potpisnici”.

Osuđuje se rastući trend govora mržnje i pojedini fizički napadi na “pripadnike hrvatskoga Konstitutivnog naroda i njihovu imovinu, vjerske simbole i spomenik” te zahvaljuju svim institucijama Republike Hrvatske na ”na kontinuiranoj političkoj, diplomatskoj i projektnoj podršci Hrvatima u BiH, ali i BiH u cijelini”.

U tačkama se navodi da je HNS “u potpunosti opredijeljen za teritorijalni integritet BiH kao nezavisne, cjelovite i stabilne države” ta da će nastaviti raditi “na svim administrativno-političkim razinama vlasti na ispunjavanju vitalnih strateških ciljeva ostvarivanja potpune konstitutivnosti Hrvata u BiH i pune jednakopravnosti s Bošnjacima i Srbima”.

Navodi se kako će se HNS BiH u svome radu “nastaviti zalagati za daljnju decentralizaciju političke, fiskalne i privredne moći skladno zahtjevima za integrisanjem BiH u EU”.

“HNS BiH ponovno ističe kako unitarističke i separatističke tendencije predstavljaju grube nasrtaje na ustavni poredak BiH, ali i realnu opasnost za opstanak hrvatskoga naroda u BiH. Odgovorno tvrdimo i ponovno skrećemo pažnju našim partnerima iz međunarodne zajednice kako su unitarizam i separatizam osnovni uzrok blokada, stagnacije, nefunkcionalnosti i hronične nestabilnosti BiH”, navodi se.

Borba protiv smanjenja ovlaštenja domova naroda

Ponovo su se osvrnuli za Željka Komšića tvrdeći da je “nelegitimni član” i da “podrška radikalnih bošnjačkih političkih stranaka njegovim retrogradnim politikama, uz unitarizam i separatizam, najveća politička opasnost za stabilnost, napredaki opstojnost BiH”.

“HNS BiH će se protiviti smanjenju ovlaštenja domova naroda Federacije BiH i BiH te daljnjem ograničavanju vitalnoga nacionalnog interesa (VNI), a na štetu hrvatskoga konstitutivnog naroda kao malobrojnijega i u Federaciji BiH i BiH. Domovi naroda su ključne institucije u kojima se štite interesi konstitutivnih naroda u multinacionalnoj BiH. Domovi naroda ne smiju biti poligon za političke blokade koje mogu doći od pojedinih političkih stranaka”, poručuje se.

Posebno poglavlje je posvećeno demografiji i “opstanku Hrvata u BiH”, ali i obrazovanju u kojem se navodi da će se “HNS BiH i njegovi legitimni politički predstavnici lokalne samouprave i županija/kantona zalagati za školstvo i obrazovanje na hrvatskome jeziku i u skladu s hrvatskim programom te skladno međunarodnim standardima”.

“Kao suveren narod u BiH, Hrvati imaju pravo na školstvo i obrazovanje na hrvatskome jeziku i po hrvatskome programu. Očuvanje hrvatskoga nacionalnog identiteta u školstvu i obrazovanju ne ugrožava identitet drugih konstitutivnih naroda i manjinskih zajednica u BiH”, ističe se.

Javni servis na hrvatskom jeziku

U deklaraciji se ponovo spominje javni RTV servis na hrvatskom jeziku “HNS BiH će nastaviti snažno se zalagati za osnivanje javnoga RTV servisa koji program emituje na hrvatskom jeziku i s programskim sadržajima koji objektivno i afirmativno reproduciraju društveni, nacionalni i kulturni identitet Hrvata u BiH, koji ga u njegovim specifičnostima čine prisutnim, vidljivim i prepoznatljivim u medijskom prostoru BiH”.

U deklaraciji imaju i oblasti “Saradnja s hrvatskim iseljeništvom”, “Zaštita digniteta domovinskog rata”, “Privreda” i “EU i NATO integracije”.

Ostavite komentar: