Hitna sjednica: CIK BiH ovjerila 77 prijava koalicija, 45 vraćeno na doradu

Centralna izborna komisija BiH je danas na 44. hitnoj, korespodentnoj sjednici ovjerila 77 prijava koalicija u potpunosti, 45 prijava koalicija vraćeno je na uređenje i otklanjanje nedostataka, dok je sedam prijava odbijeno u cijelosti zbog neispunjavanja zakonskih uslova.

“Takođe, na današnjoj sjednici ovjereno je i osam lista nezavisnih kandidata, dok su dvije prijave za ovjeru lista nezavisnih kandidata vraćene na uređenje i otklanjanje nedostataka”, saopštila je CIK BiH.

Rok za otklanjane nedostataka je dva dana od dana dostave obavještenja.

Ostavite komentar: