Golić: Ne odustajemo od borbe protiv radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori

Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić najavila je nastavak svih dozvoljenih aktivnosti kako bi se Hrvatska spriječila u namjeri da izgradi odlagalište nisko i srednjoradioaktivnog nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na granici s BiH.

Golićeva je za agenciju Fena rekla, da očekuje da će Vlada Republike Srpske krajem avgusta donijeti odluku o proglašenju Parka prirode Une, podsjetivši da je ta rijeka u cijelom toku kroz FBiH zaštićena u kategoriji nacionalni park.

Neće se, kaže, odustati od zaštite 230.000 stanovnika iz devet opština u slivu rijeke Une, u blizini lokacije gdje Hrvatska namjerava da skladišti opasni otpad.

– Da bi se zaštitio biser prirode, rijeka Una, u dijelu koji protiče kroz Srpsku, ali i da bi se ojačale pregovaračke pozicije, pokrenuta je procedura proglašenja Parka prirode Una – pojasnila je ona.

Napomenula je i da je Hrvatska dužna da uradi studiju uticaja na životnu sredinu Projekta izgradnje odlagališta i dužna je da BiH, kao pogođenu zemlju, obavještava o svim fazama izrade procjene uticaja, koja podrazumijeva i uključivanje javnosti (Aarhuska konvencija).

Golić, koja je predsjedavajuća Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, u opštini Dvor, podsjetila je na sve dosad preduzete mjere, ali i upozorila da Hrvatska uporno ignoriše stavove, primjedbe i apele nadležnih institucija u Srpskoj i BiH.

– Podsjećamo i da je Narodna skupština Republike Srpske, na petoj posebnoj sjednici 18. jula 2019.godine donijela zaključke u kojima se, između ostalog, od svih predstavnika Srpske u institucijama BiH traži da insistiraju na rješavanju svih otvorenih pitanja između Srpske, i Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Republike Hrvatske, sa druge strane, a posebno na pitanjima izmjene Odluke o donošenju nacionalnog programa provođenja Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada Vlade Republike Hrvatske na Trgovskoj gori na samoj granici sa Republici Srpskoj i BiH – rekla je Golićeva, prenosi Klix.ba.

Imajući u vidu da je Hrvatska vlasnik polovine NE Krško u Sloveniji, do 2023. godine mora da preuzme polovinu otpada iz ove nuklearke, a Strategijom zbrinjavanja radiaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva prostor vojne kasarne (označena kao neperspektivna vojna imevina) u Čerkezovcu, na lokalitetu Trgovska gora, u opštini Dvor, određen je, između sedam potencijalnih lokacija, kao preferentna lokacija za izgradnju odlagališta.

Ta lokacija se nalazi na 800 metara udaljenosti od granice sa BiH, i nešto više od 1.000 metara vazdušne linije od centra Novog Grada.

Radi se o izrazito trusnom području koje obiluje podzemnim vodama, u neposrednoj blizini protiče rijeka Una u čijem slivu se nalazi devet opština koje broje oko 230.000 stanovnika te je opravdana zabrinutost da bi takav potez Hrvatske ugrozio egzistenciju tih ljudi, koji se na tom području bave poljoprivredom i održivim turizmom.

Organizacije “Climate Save Bosnia” i “Ekstinšen rebelion BiH” organizovaće danas u 12 časova mirno okupljanje ispred Ambasade Hrvatske u Sarajevu sa zahtjevom da Hrvatska ne gradi odlagalište radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, blizu granice sa BiH, potvrdila je jutros Srni organizator Maida Šabeta. Ostavite komentar: