Da im pozavide Englezi: U institucijama BiH za čaj plaćaju 13.490 KM

07.06.2024. | 11:47

Služba za zajedničke poslove institucija BiH obezbijedila je dvogodišnju nabavku čajeva za zaposlene u institucijama BiH.

Ukupna vrijednost okvirnog sporazuma, koji važi do 30. juna 2026. godine, je 13.490 KM s uključenim PDV.

Ili u prosjeklu oko 6.700 KM godišnje. Da im pozavide Englezi koji tradicionalno piju čaj.

Pobjednik tendera je „Inter-com“ d.o.o. Zenica.