CIK BiH podvlači: Detaljno precizirana procedura imenovanja članova biračkih odbora

Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da je procedura imenovanja članova biračkih odbora detaljno precizirana Pravilnikom.

U saopštenju CIK se navodi da su u maju usvojili prečišćen tekst Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija u postupku imenovanja članova biračkih odbora, koji je objavljen u Službenom glasniku BiH i na njihovoj zvaničnoj stranici.

“CIK BiH je posebnu pažnju u podzakonskim aktima posvetio rezervnom sastavu u slučaju nedovoljnog broja prijedloga za članove biračkih odbora od političkih subjekata, koji se dostavlja svim političkim subjektima, te se u izjavama koje potpisuju kandidati za članove posebno naglašava da se obavezuju da prisustvuju radu na biračkom mjestu”, ističe se u saopštenju. Iz CIK-a naglašavaju da se time sprečava pojava sa prošlih izbora u BiH kada su članovi masovno odustajali od članstva u biračkom odboru čak i na sam dan izbora.

“U skladu sa članom 10 stav (15) Pravilnika na odluku izborne komisije o imenovanju biračkog odbora može se uložiti prigovor u roku od 24 časa od prijema odluke o imenovanju. Ukoliko politički subjekt nije zadovoljan odlukom izborne komisije po prigovoru ima pravo CIK-u podnijeti žalbu, kako je propisano odredbama člana 2.19 stav četiri Izbornog zakona BiH”, pojašnjava se u saopštenju.

CIK BiH poziva političke subjekte da vode fer i poštenu izbornu kampanju, a posebno da vode računa da svojim javnim istupima ne obmanjuju javnost o izbornom procesu u BiH.

U saopštenju se naglašava i da CIK BiH odbacuje neistine objavljene u saopštenju političke stranke Narod i pravda od 27. oktobra u kojem je, između ostalog, navedena zabrinutost “za integritet izbornog procesa s obzirom na to da CIK ni do danas nije dostavio kriterijume sa instrukcijama za izbor članova biračkih odbora, što može za rezultat imati kompromitovan cjelokupni izborni proces”.

Ostavite komentar: