CIK BiH: Ispunjeni uslovi za konstituisanje Doma naroda FBiH

SARAJEVO – Stekli su se uslovi za konstituisanje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jer su potvrđeni rezultati posrednih izbora za ovaj dom te je odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH o tome, s pratećom dokumentacijom, dostavljena u Dom naroda, saopšteno je iz CIK-a.

CIK je, naime, na današnjoj sjednici donio Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opšti izbori 2018. godine te su mandati dodjeljeni sljedećim delegatima:

a) Delegati iz reda bošnjačkog naroda

Jusić Hadis
Halilović Hajrudin
Ahmetović Senad
Skopljak Fahrudin
Alić Senad
Hadžić Dževa
Isak Ramo
Duvnjak Jasmin
Kapić Jasminko
Musić Nijaz
Mušanović Elvedin
Hajdarović Alisa
Marić Zvonko
Čampara Aljoša
Suljević Samir
Tufekčić Jasenko
Čeljo Senad

b) Delegati iz reda hrvatskog naroda

Šahinović Anel
Ilić Ilija
Krešić Boris
Tadić Ivo
Fejzić Edim
Saraf Marko
Džambas Zdenka
Nakić Ilija
Martinović Tomislav
Džeba Damir
Raguž Iva
Iličić Marija
Bešlić Zdravko
Mandić Tomislav
Marjanović Damir
Ivić Ivan
Šarac Stipan

c) Delegati iz reda srpskog naroda

Ilić Slađan
Vujović Žarko
Simić Mladen
Milović Daliborka
Atanasijević Ljubinka
Saradžić Vesna
Dujmović Zora
Viteškić Smiljana
Stojanović Igor
Radun Duško
Broćeta Goran
Damjanović Dragana
Tanović Velemir
Puzigaća Drago

d) Delegati iz reda ostalih

Kantarević Rasim
Trepanić Mirela
Imširović Sandra
Srna Bajramović Segmedina
Handžić Vibor

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih biće potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 06-1-07-1-61/19 i 06-1-07-1-64/19 od 11.02.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda biće potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opšti izbori 2018. godine objavljena je danas u “Službenom glasniku BiH” i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas, prenose Nezavisne novine.

Odluka s pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituisanje Doma naroda PFBiH, naveo je CIK.

 

Ostavite komentar: