“CIК sahranjuje demokratiju u ionako oboljeloj BiH”: Dodikov savjetnik o poništavanju izbora

Marko Šukalo, savjetnik za pravna pitanja predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, izjavio je da je Centralna izborna komisija BiH donoseći odluku o poništenju izbora u Doboju i Srebrenici prekršila nekoliko zakona i svoju odluku zasnovala isključivo na otrovnim političkim motivima usmjerenim protiv Republike Srpske i srpskog konstitutivnog naroda.

Šukalo je izjavio da je SNSD spremio žalbu Apelacionom vijeću Suda BiH.

“Iako nemamo povjerenje u zajedničke institucije, spremili smo žalbu u kojoj su navedene sve nepravilnosti i maliciozne radnje CIК-a. Кada bi Sud BiH odlučivao nepristrasno, naša žalba bi bila usvojena. Odluka CIК-a da poništi izbore u Doboju i Srebrenici predstavlja sahranjivanje demokratije u ionako oboljeloj BiH”, izjavio je Marko Šukalo.

“Indikativno je što su izbori poništeni u dva veoma važna grada za Srbe i Republiku Srpsku, a još bolnije je to što su za takvu odluku glasali i tzv. srpski predstavnici u CIК-u, kadrovi SDS-a i PDP-a. Nakon ovakve izdaje dva srpska grada, jasno je da su i SDS i PDP podaničke partije političkog Sarajeva i partije koje u kontinuitetu izdaju i prodaju nacionalne interese Republike Srpske”, izjavio je Šukalo.

Šukalo naglašava da je „Centralna izborna komisija BiH donijela odluku koja je u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH i Zakonom o upravnom postupku BiH, te da su povrijeđena pravila postupka, da je pogrešno primjenjeno materijalno pravo i da je nepotpuno i nepravilno utvrđeno činjenično stanje.”

“SNSD, kao i ostali politički subjekti, je bio stranka u ovom postupku koji je vodio CIК, međutim, SNSD-u kao stranci u postupku nije bilo omogućeno da se izjasni o navodima o kojima je CIК raspravljao, niti je CIК sproveo ispitni postupak, čime je prekršio članove 133. i 134. Zakona o upravnom postupku BiH. Ovakvo postupanje CIК-a je u suprotnosti i sa načelom saslušanja stranaka”, nastavlja savjetnik predsjednika SNSD-a.

Šukalo dodaje i da je CIК dao pogrešnu pouku o pravnom lijeku u svojoj odluci. „Naime, CIК je u odluci naveo da stranka ima pravo žalbe u roku od dva dana od objave odluke na sajtu CIК-a, a prema važećem zakonodavstvu, pravo žalbe se može iskoristiti u roku od dva dana od prijema odluke. Treba dodati da odluka nije ni dostavljena SNSD-u, već je samo objavljena na sajtu. Ovakvo postupanje predstavlja povredu materijalnog prava,” zaključuje Šukalo.

“Treba dodati i to da je CIК nepotpuno i nepravilno utvrdio činjenično stanje pozivajući se na uopštene i preširoke kvalifikacije bez preciznih podataka, opisa radnji i dokaza koji potkrijepljuju te radnje”, rekao je Šukalo.

“Nakon još jedne u nizu odluka CIК-a usmjerene protiv Republike Srpske, jasno je da za Srpsku dolaze još teži dani i nasrtaji iz Sarajeva, potpomognuti domaćim kvislinzima u liku kadrova SDS-a i PDP-a. Snaga institucija Republike Srpske je neupitna, ali je potrebna potpuna sloga i zajedništvo u narednom periodu da bi se odbranile i sačuvale ustavne nadležnosti i položaj Republike Srpske”, zaključio je savjetnik predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, piše ATV.

Ostavite komentar: