Natalija Trivić: Ministarstvo će raditi na stvaranju uslova za uvođenje dualnog obrazovanja

„Ministarstvo prosvjete i kulture radiće na stvaranju uslova za uvođenje dualnog obrazovanja, odnosno povezivanje učenika srednjih stručnih i tehničkih škola sa potrebama tržišta rada”, rekla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske mr Natalija Trivić na današnjem sastanku posvećenom povezivanju obrazovanja i tržišta rada.

Ona je pojasnila da će kroz upisnu politiku biti definisana i učenička praksa u srednjim tehničkim i stručnim školama, koja bi podrazumijevala da učenici imaju praksu u privrednim subjektima, gdje će sticati konkretna znanja.

“Uradićemo i analize kojima ćemo utvrditi koja su to zanimanja iščezla, a koja su to zanimanja budućnosti, kako bismo učenike srednjih škola po završetku školovanja uključili u privredu”, istakla je Trivićeva.

Ona je naglasila da je cilj da se omogući svršenim srednjoškolcima, koji ne nastavljaju školovanje, da se što prije zaposle.

„Razgovarali smo i o motivisanju učenika da odaberu konkretna zanimanja. Uspjeli bismo na ovaj način da povučemo što više ljudi u realni sektor, što će uticati na privredni razvoj Republike Srpske”, istakla je ministar Natalija Trivić.

Ona je potvrdila da su zatraženi jasni pokazatelji sa terena kakve su potrebe poslodavaca za radnom snagom da bi Ministarstvo moglo kreirati upisnu politiku u skladu sa potrebama tržišta rada.

Natalija Trivić

“Plan nam je da u ovoj godini radimo i pripreme za reformu osnovnog obrazovanja, kako bismo definisali šta je to što osnovci treba ili ne treba da uče”, rekla je Trivićeva.

Ona je ocijenila da je neophodno stvoriti uslove kako bi se povećale plate u realnom sektoru, te da se na taj način stane u kraj odlasku ljudi u inostranstvo radi zapošljavanja zbog boljih uslova, ne samo rada, nego i života.

“Ne treba zaboraviti ni da su plate u EU usklađene sa standardom života u tim zemljama, koji je mnogo viši nego u Republici Srpskoj”, istakla je Trivićeva.

Izvršni direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić izrazila je zadovoljstvo zbog mogućnosti uvođenja elemenata dualnog obrazovanja u srednje škole zahvaljujući novom Zakonu o srednjem obrazovanju.

„Dualno obrazovanje je važno za privrednike jer imaju mogućnost da dobiju učenike koji su spremni za potrebe tržišta rada, odnosno da sami obuče učenike potrebnim kompetencijama i vještinama”, rekla je Ristićeva.

Ona je ukazala na važnost podizanja svijesti u društvu o potrebi sagledavanja realnih potreba tržišta rada i perspektive zapošljavanja, s jedne strane, i rušenja zabluda o pojedinim zanimanjima, s druge strane.

„Neka zanimanja na koja se ranije gledalo sa podozrenjem obavljaju se u sasvim drugim uslovima i o tome treba upoznati roditelje i đake a potrebno je obezbijediti i sve druge preduslove kako bi zanimanje bilo atraktivno. Moramo biti svjesni činjenice da ako želimo ulaganja investitora, moramo biti okrenuti industriji u kojoj bilježimo rast i prema tome kreirati upisne politike”, naglasila je Ristićeva.

Zamjenik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Gordana Latinović rekla je da će Zavod dati puni doprinos usklađivanju obrazovanja i tržišta rada te pozdravila uvođenje učeničke prakse jer to znači da će učenici steći vještine i kompetencije i moći će odgovoriti potrebama poslodavaca.

„Zavod će staviti akcenat na formiranje lokalnih savjeta za zapošljavanje i obrazovanje kako bismo radili usklađivanje ponude i potražnje na lokalnom nivou a samim tim i na nivou Republike Srpske”, pojasnila je Latinovićeva.

Prema njenim riječima, na listama Zavoda je najviše građana sa završenom ekonomskom školom, gimnazijom i poljoprivrednom školom, te diplomiranih pravnika i ekonomista, a najveća potreba je u oblasti informacionih tehnologija, kao i za profesorima matematike i fizike.

Direktor Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Aćić rekao je da je u interesu poslovne zajednice da učenici što ranije ulaze u svijet rada.

„U Republici Srpskoj tek u 27. godini zarađuje se prva plata. Stalo nam je da podržimo dualno obrazovanje. Radićemo na opremanju odjeljenja najmodernijom opremom i očekujemo da će naknade učenicima biti što manje oporezive kako bismo podstakli mlade da se što ranije zapošljavaju”, rekao je Aćić.

On je istakao da je sugestija poslodavaca da se sa reformama počne od osnovnog obrazovanja i da se uvede princip rane selekcije, kao i da se insistira na kriterijumima za upis koji se utvrde od strane Ministarstva u saradnji sa poslodavcima.

„Upis u srednje škole treba da bude u skladu sa upisnim kvotama, željama i potrebama poslodavaca a ne raspoloživim kadrom u školama”, rekao je Aćić.

On je naveo da je interes svih da prosječna plata bude 1000 maraka, ali da se prije toga mora smanjiti oporezivanje rada na nivo iz 2008. godine i povećati produktivnost, pa će poslodavci onda usmjeriti sredstva na povećavanje neto plata zaposlenih.

Pored predstavnika Ministarstva prosvjete i kulture, sastanku su prisustvovali predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca, Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.

 

Ostavite komentar: