Jedan domaći: U BiH prošle godine priznato šest patenata

U BiH je prošle godine priznato šest patenata u nacionalnom postupku, jedan je bio domaći i pet stranih, od 44 patentne prijave, koliko ih je podneseno Institutu za intelektualno vlasništvo BiH.

Najviše priznatih stranih patenata bilo je iz Švajcarske i SAD, po 40 odsto, dok je najveći udio priznatih patenata bio u području hemije i metalurgije – 34,5 odsto, te te svakodnevnih životnih potrepština 31 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Od ukupnog broja podnesenih patentnih prijava, 34 prijave su domaćih, sve prijave su fizičkih lica, a 10 stranih prijavilaca, od kojih su tri fizička lica, a sedam pravna.

Prema porijeklu prijavljenih stranih patenata, najviše ih je bilo iz SAD-a – 30 odsto, a najveći udio patentnih prijava je iz područja svakodnevnih životnih potrepština 21,5 odsto.

U BiH su 2018. godine priznata tri patenta u nacionalnom postupku, prethodne godine četiri, 2016. godine priznato je 13 patenata, a 2015. godine 30.

Nacionalni registar podataka, na dan 30. juni sadrži 266 patenata koji važe, navode iz Agencije za statistiku.

Ostavite komentar: