Izumljen novi zdravstveni monitor veličine flastera

Grupa inženjera sa Kalifornijskog univerziteta u San Diegu razvila je novi mekani i rastezljivi flaster za nošenje koji može istovremeno da prati krvni pritisak (BP), puls (HR), glukozu i nivo laktata, alkohola ili kofeina u isto vrijeme.

Flaster koji se nosi na vratu za najbolje rezultate testiran je na brojnim subjektima koji su obavljali različite zadatke, poput vježbanja, konzumiranja obroka sa visokim sadržajem šećera i pijenja kofeinskog ili alkoholnog pića. Očitavanja su bila gotovo jednako precizna kao ona sa komercijalnih uređaja za nadzor.

Imati takav uređaj dostupan na tržištu nudi koristi kod mnogih pacijenata čija zdravstvena stanja zahtjevaju istovremeno i kontinuirano praćenje više zdravstvenih pokazatelja, kao što su ljudi sa srčanim oboljenjima i dijabetesom, ili pacijenti na jedinicama intenzivne njege.

Flaster je tanak list rastezljivih polimera sa BP senzorom i dva hemijska senzora, jedan za laktat (biomarker fizičkog napora), kofein i alkohol u znoju i onaj koji mjeri nivo glukoze.

Krvni pritisak se nadgleda senzorom zavarenim na flaster provodljivim mastilom, senzor za laktat, kofein i alkohol, odštampan na flasteru od provodljive boje i na kraju, senzor glukoze, takođe odštampan na flasteru, je elektroda koja donosi blage električne udare na kožu, stimulišući na taj način oslobađanje intersticijske tečnosti, i mjeri glukozu koja se u njoj nalazi.

Ostavite komentar: