Vožnja kroz grad: Biciklisti danas sa jasnim porukama

Grupa građana okupljenih u Banjalučku kritičnu masu danas organizuje tradicionalnu vožnju biciklima kroz grad. Vrijeme polaska je u 19 časova, ispred Muzeja savremene umjetnosti RS.

S obzirom na postojanje zdravstvenih rizika, ovog puta, kao i prošlog, nije definisana zajednička ruta. Svi učestvuju u vožnji individualno ili u manjim samoorganizovanim grupama.

Distanca i vremensko trajanje vožnje su takođe proizvoljni, ali preporučeno trajanje je od 40 minuta do jednog sata kako bi efekat istovremenog prisustva biciklista bio veći.

– Molimo sve učesnike da se ponašaju odgovorno, ne dovode u opasnost druge i sebe, te poštuju preporučene mjere opreza kao i saobraćajne propise – poručuju organizatori.

Iz BKM su i ovaj put ponovili preporučene mjere za unapređenje nemotorizovanog saobraćaja u vrijeme krize ali i za period nakon nje:

  • Proširenje trotoara – ako su pješačke staze preuske (i još dodatno sužene mnogobrojnim kantama za otpad i/ili terasama kafića), potrebno ih je proširiti na dio površine saobraćajnica posebnim oznakama na njima
  • Uspostava biciklističkih traka na saobraćajnicama s više traka koje omogućuju sigurnije kretanje i potiču nove bicikliste na pronalaženje bezbjednih ruta kroz grad
  • Premještanje biciklističkog saobraćaja na saobraćajnice u ulicama preuskim za razdvojeni saobraćaj. Prisutnost većeg broja biciklista na saobraćajnici potrebno je naglasiti dodatnom signalizacijom i ograničenjem brzine
  • Uspostavljanje ulica za biciklistički i pješački saobraćaj ili zona smirenog saobraćaja: pretvaranje odabranih saobraćajnica u zone sa znatno smanjenim motorizovanim saobraćajem (samo za stanare). Privremeno smirivanje saobraćaja takođe pomaže u oslobađanju parkova od pritiska velikog broja ljudi i omogućavanju kretanja bez opasnosti od zaraze
  • Smanjenje brzine u većini stambenih i netranzitnih ulica na 30 km/h i 50 km/h u ostatku grada
  • Proširenje mreže stanica javnih gradskih bicikala
  • Proširenje mreže parkinga za bicikla na svim lokacijama od javnog značaja, ali i u ulicama sa većim brojem stambenih jedinica i privatnih poslovnih objekata.

Izvor: SrpskaInfo

Ostavite komentar: