Dnevna doza humora: Jugo

14.04.2024. | 06:40

Za­što „ju­go“ ima grijač na za­d­njem sta­klu?

– Da ti se ne smr­znu ru­ke dok ga gu­raš.